Home

Si è appena concluso il Forum Tomizza, ricco di eventi (convegno, promozioni dei libri, mostre, performance, itinerari letterari, esibizioni di poeti  e partecipanti, 16 – 21 maggio 2022).
Fulvio, e poi Irena e Neven. E Patrizia. Marco. Milan. Goran, Laura e Tea, Liza e altre ragazze dell’organizzazione – sono nomi legati per eccellenza al convegno italo-croato-sloveno.

Irena Urbič

Irena Urbič, motrice e anima di questo incontro annuale, interlocutrice perspicace, eccellente moderatrice, mediatrice interculturale, persona di principi e valori in questo mondo sempre più spoglio di umanità. Donna di cuore.
L’altro pilastro del Forum è Neven Ušumović, scrittore, saggista, traduttore dall’ungherese e sloveno, bibliotecario della Biblioteca Civica di Umago. Premiato autore di racconti brevi (e come tale figura nell’antologia Best European Fiction) e un romanzo, Ekskurzija

Neven Ušumović

Milan Rakovac, un’altra importante voce e ideatore del Forum Tomizza, è uno dei maggiori autori istriani e innovatori letterari della letteratura croata del XX secolo. Poeta, giornalista, saggista, scrive testi spesso trilingue (italo-sloveno-croati, misti di dialetti istriani).

Patrizia Vascotto e Marko Sosič purtroppo non ci sono più. Ma la gente del Forum Tomizza li porta nel cuore. Infatti, quest’anno ha ricordato Marko Sosič con un libretto trilingue, contenente il racconto Do zadnjega imena / Fino all’ultimo nome / Do poslednjog imena in originale, in traduzione italiana di Darja Betocchi e quella croata di Neven Ušumović. La traduzione italiana di questo racconto è disponibile anche nel nostro blog in traduzione di Sabina Tržan, pubblicata nel 2015. Dopo la morte di Sosič un anno e mezzo fa è stato sostituito in giuria del Lapis Histriae dal famoso scrittore Goran Vojnović, che, insieme alle scrittrici Laura Marchig e Tea Tulić consituisce la giuria di questo premio sempre più conosciuto e con un’eco sempre più vasta.
Il premio per il miglior racconto del concorso Lapis Histriae è andato, quest’anno, nelle mani della giovane autrice zagabrese Lea Čorak. Il suo racconto sensibile Odbrojavanje (Conto alla rovescia) parla di una giovane donna violentata durante la guerra dei Balcani. Si tratta della 17a edizione del Premio internazionale Lapis Histriae; quest’anno, ci sono pervenuti ben 201 racconti in lingua croata, italiana, slovena, bosniaca, serba e montenegrina. Il tema era Caos/kairos, sul quale hanno riflettuto anche i partecipanti del convegno, diviso in due parti, una a Capodistria, l’altra a Umago. Un titolo quasi visionario, visto che era stato scelto prima dello scoppio della guerra in Ucraina. «Nel caos catastrofico che sta smantellando la sfera pubblica e privata inseguiamo un punto di svolta, la decisione giusta da prendere al momento giusto: il Kairos, che personifica il momento opportuno. S’induce quindi una riflessione sul cambiamento, inteso quale rimedio al disordine, a dischiudere un’opportunità allettante per i destini personali e collettivi, nella prospettiva del volgere verso una nuova era. In breve, al pari dello scrittore Tomizza nel suo tempo: in mezzo al caos, aneliamo al Kairos!» così si annunciava quest’anno il tema intorno a cui ruotavano i dibattiti. 

Gli ospiti del Forum sono stati, tra gli altri, la traduttrice Darja Betocchi, la poetessa Loredana Bogliun, che scrive in dialetto di Dignano, l’antropologa Katja Hrobat Virloget, autrice dell’interessantissimo libro sull’esodo in Istria, V tišini spomina (Nel silenzio della memoria), il poeta Iztok Osojnik, il Prof. Aljoša Pužar,il Prof. Gorazd Kovačič, lo scrittore ed editore bosniaco Damir Uzunović, la scrittrice croata Nora Verde, la scrittrice italiana Federica Marzi, che ha anche presentato il suo romanzo La mia casa altrove (Bottega Errante 2021), e la slovena Veronika Simoniti, lo storico Stefano Lusa, la Prof.ssa Lara Sorgo, che ha parlato dell’identità nella letteratura italiana dell’Istria… L’evento si è concluso con la visita alla tomba dello scrittore Tomizza nella sua nativa Materada, commemorandolo con il canto e una breve lettura. 

Presentazione del romanzo La mia casa altrove di Federica Marzi / Predstavitev romana Federice Marzi

Per concludere: oltre il nome dello scrittore Fulvio Tomizza e di interessanti relatori e partecipanti, dobbiamo ringraziare soprattutto chi porta avanti con entusiasmo questa bellissima iniziativa: un caloroso grazie, dunque, soprattutto a Irena Urbič e Neven Ušumović!


Pravkar se je končal Forum Tomizza, bogat z dogodki (konferencami, predstavitvami knjig, razstavo, performansi, literarnimi potmi, nastopi pesnikov in drugih udeležencev, 16.–21. maj 2022).

Fulvio, in seveda Irena in Neven. In Patrizia. Marko. Milan. Goran, Laura in Tea, Liza in druga dekleta, ki so pomagala pri organizaciji – to so imena, ki so par excellence povezana s tem trijezičnim, italijansko-hrvaško-slovenskim simpozijem.

Irena Urbič, promotorka in duša vsakoletnega srečanja, pronicljiva sogovornica, odlična moderatorka, medkulturna mediatorka, borka z načeli in za vrednote v svetu, v katerem je človečnosti vse manj. Srčna ženska.

Irena Urbič

Drugi steber Foruma je vsekakor Neven Ušumović, pisatelj, esejist, prevajalec iz madžarščine in slovenščine, knjižničar umaške knjižnice. Nagrajen avtor kratkih zgodb (uvrščen tudi v antologijo Best European Fiction) in romana Ekskurzija.

Neven Ušumović

Milan Rakovac, še en pomemben glasnik in ustvarjalec foruma Tomizza. Gre za enega najvidnejših istrskih avtorjev in literarnih inovatorjev hrvaške književnosti 20. stoletja. Je pesnik, novinar in esejist, ki pogosto piše v treh jezikih obenem (italijanskem, slovenskem in hrvaškem, pomešanih z istrskimi narečji).

Patrizie Vascotto in Marka Sosiča žal ni več. Toda forumaši ju nosijo v srcu. Tako so se letos Marku Sosiču poklonili s trijezično knjižico z zgodbo Do zadnjega imena / Fino all’ultimo nome / Do poslednjog imena v izvirniku, v italijanskem prevodu Darje Betocchi in hrvaškem Nevena Ušumovića. Italijanski prevod te zgodbe je na voljo tudi na našem blogu v prevodu Sabine Tržan iz leta 2015. Po Sosičevi smrti pred letom in pol ga je v žiriji Lapis Histriae zamenjal znani pisatelj Goran Vojnović, ki s pisateljicama Lauro Marchig in Teo Tulić izbira besedila za to čedalje odmevnejšo nagrado, na natečaj katere prihaja vsako leto več zgodb.

Nagrado za najboljšo kratko zgodbo na natečaju Lapis Histriae je letos prejela mlada zagrebška avtorica Lea Čorak. Njena občutljiva zgodba Odbrojavanje (Odštevanje) govori o mladi ženski, ki je bila posiljena med balkansko vojno. Gre za 17. izdajo mednarodne nagrade Lapis Histriae; letos je na natečaj prispelo 201 zgodba v hrvaškem, italijanskem, slovenskem, bosanskem, srbskem in črnogorskem jeziku. Tema je bila Chaos/kairos, o kateri so razmišljali tudi udeleženci simpozija, razdeljenega na dva dela, enega v Kopru, drugega v Umagu. Naslov je pravzaprav vizionarski glede na to, da je bil izbran pred izbruhom vojne v Ukrajini. »Iz katastrofalnega kaosa, ki razgrajuje intimne in družbene svetove, iščemo točko preobrata: pravo odločitev v pravem času. S Kairosom, pojmom srečnega trenutka. Razpravljamo o torej o spremembi, ki ponuja rešitev iz zmede, takšni, ki zmore razpreti navdihujočo perspektivo našemu notranjemu in javnemu življenju in pomaga prestopiti v nov čas. Skratka, tako kot pisatelj Tomizza v svojem času: sredi kaosa hrepenimo po Kairosu!« – tako so letos zastavili temo, o kateri je tekla beseda.

Presentazione del libro di poesie Par Creisto inseina imbroio di Loredana Bogliun / Predstavitev pesniške zbirke Loredane Bogliun

Gostje Foruma so bili med drugim prevajalka Darja Betocchi, pesnica Loredana Bogliun, ki piše v vodnjanskem narečju, antropologinja Katja Hrobat Virloget, avtorica zelo zanimive knjige o eksodusu v Istri V tišini spomina, pesnik Iztok Osojnik, prof. Aljoša Pužar, prof. Gorazd Kovačič, bosanski pisatelj in založnik Damir Uzunović, hrvaška pisateljica Nora Verde, italijanska pisateljica Federica Marzi, ki je predstavila tudi svoj roman La mia casa altrove (Moj dom drugje; Bottega Errante 2021) in slovenska avtorica Veronika Simoniti, zgodovinar Stefano Lusa, prof. Lara Sorgo, ki je govorila o identiteti v italijanski literaturi v Istri …

Prireditev se je sklenila z obiskom Tomizzevega groba v njegovi rodni Materadi; počastili so ga s petjem in kratkim branjem.

Za nepozabne in bogate dneve se moramo torej zahvaliti ne le imenu pisatelja Fulvia Tomizze ter zanimivim govornikom in udeležencem, temveč tudi tistim, ki z navdušenjem skrbijo za to imenitno pobudo: zato še posebej in znova toplo hvala predvsem Ireni Urbič in Nevenu Ušumoviću!

La tomba di Tomizza / Tomizzev grob

One thought on “Forum Tomizza 2022

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.