Home

Abbiamo l’enorme piacere di pubblicare alcune poesie di uno dei piú importanti poeti contemporanei sloveni, Boris A. Novak (per saperne di piú consultate la rubrica “La camera degli ospiti“). La traduzione in italiano è di Jolka Milič. / Z velikim veseljem objavljamo pesmi enega najpomembnješih sodobnih slovenskih pesnikov, Borisa A. Novaka (več o njem v rubriki “Soba za goste“). V italijanščino jih je prevedla Jolka Milič.

05361098911fd70092f56eecd9426620.jpg

DEFINICIJE (1975)

Roža zvene,
če je ne zalijajo
pogledi.

* * *

Sence
so slepe,
zato jih
svetloba
pelje za roko.

* * *

Vsak večer podari svetloba
temi šopek zvezd;
vsako jutro podari tema
svetlobi šopek senc.

* * *

Odmev je zvok,
ki hoče premagati
svojo smrt.

* * *

Pesnik je
vrtnar tišine.


 

DEFINIZIONI (1975)

La rosa appassisce
se gli sguardi                                                                                                                                       non la annaffiano.

* * *

Le ombre
sono cieche,
perciò la luce
le guida
per mano.

* * *

Ogni notte la luce regala
alle tenebre un mazzolino di stelle.
Ogni giorno le tenebre regalano
alla luce un mazzolino di ombre.

* * *

L’eco è un suono
che vuole vincere
la propria morte.

* * *

Il poeta è
il giardiniere del silenzio.

__

KRONANJE (1984)
(sonetni venec)

9
Tesnoba se odpira kot zavesa.
Ta stih je prednevihtni hip tišine,
Ki zbira svet, razpadel na črepinje.
Bežim od groze z divjim ritmom plesa.

Skrivnostni čas se dviga kot cipresa
Nad nezasutim grobom zgodovine;
In čez nebo, kot mora iz davnine,
Drvi privid ognjenega kolesa.

Glej, doga z gobcem iz krvave sline!
Ko stih postaja strah in jutro tlenje
In mesto stolp iz stekla in stekline,

Otrok rešuje prostor za strmenje.
Otrok je praznik, rojstvo iz praznine.
Otrok je krona. Kronam te, življenje.

 

INCORONAZIONE (1984)
(corona di sonetti)

9
L’ansia si apre pian piano come una tendina.
Questo verso è l’istante di quiete prima della tempesta
Che raccoglie il mondo, ridotto in frantumi.
Preso da spavento scappo al ritmo selvaggio di una danza.

Il tempo misterioso s’innalza come un cipresso
Sopra il sepolcro aperto della storia;
E come un incubo ancestrale nel cielo guizza
La visione di ua ruota di fuoco.

Ecco il mastino dal muso sanguinante di bava!
Quando il verso diventa paura e il mattino chiarore
E la città una torre di vetro e di rabbia,

Il bambino salva lo spazio per lo stupore.
Il bambino è una festa, nata dal vuoto.
Il bambino è una corona. Ti incorono, vita!
__

ODSOTNOST-Zbirka-Dvanajst-4_566909d3d932c

STIHIJA (1991)

ODSOTNOST

Odsotnost me obdaja
kot steklena krsta zraka,
tihi, prhki prah, ki traja
po koncu vsakega koraka.

Odsotnost me spominja
na neznansko znan obraz,
skrivnostna kakor skrinja,
ki jo zapečati čas.

Spomin, edini ključ,
odpre odsotnost v brezdanjo,
iz tisočih oči izvirajočo luč.

Boli me, ko vstopim vanjo,
tako telesno sem odprt,
odsotnost, najbolj živa smrt.

 

Da CATASTROFE (1991)

ASSENZA

Mi circonda l’assenza
come una vitrea bara d’aria,
una silente e impalabile polvere
che dura alla fine di ogno passo.

L’assenza mi rammenta
un viso stranamente noto,
misterioso come uno scrigno,
sigillato del tempo.

La memoria, unica chiave,
apre l’assenza nell’immensa
luce, emanata da mille occhi.

Fisicamente sono così aperto
da soffrire quando la penetro,
assenza, la più viva morte.
__

default

MOJSTER NESPEČNOSTI (1995)

IZGNANSTVO

Ne pomaga več nobena zvezda.
Zrem v mrzlo severno nebo,
južno mi je skrito. Bela mesta,
v katerih sem odraščal, mro
za zvezdnim zidom južnega obzorja.
Med menoj in mano raste skorja,
vse bolj gosta. Le še skoz meglice
vidim senco mrtve polovice
sebe samega: kako brez dna
drhtim in tipam svoje temno lice.
Le v lastnem grlu sem doma.

 

Da IL MAESTRO DELL’INSONNIA (1995)

ESILIO

Non mi è d’aiuto più nessuna stella.
Contemplo il gelido cielo del nord,
quello del sud mi è nascosto. Le bianche città
in cui sono cresciuto stanno morendo
dietro il muro stellato dell’orizzonte del sud.
Tra me e me sta crescendo una scorza
sempre più spessa. Solo attraverso nebbioline
vedo l’ombra della metà morta
di me stesso: come senza fondo
trepido e sfioro la mia faccia oscura.
Sono a casa soltanto nella mia gola.
__

 

PISMO

Skrivnostno bolj pogosto mislim nate,
ki vate ne verjamem. A edino
pred tabo se upogne v tišino
moje koleno, trgajoč zaplate
besed in krvaveč kot v otroštvu.
Ti si doma v skrušenem uboštvu
vseh rok, ki se na smrt bojijo ran.
Povej mi, Jezus, je zelo bolelo?
Blisk bolečine strga noč in dlan.
A brez rane nič ne ostane celo.
Ti, ki te ni, me spremljaš kot mehkoba,
strah prve zgodbe, sinji sneg, ki veje
iz sanj, odvržen meč na dnu studenca.
Z lučjo zasenčiš rahlo zemljo groba,
kjer me dušijo zimzelene veje.
Sam sem. Ne morem prestopiti žeje,
ki večno loči najina vretenca,
in vèndar si mi blizu kakor senca.
Povej mi, Jezus, je zelo bolelo?
Kar je in ni, boli. Neznosno belo.
Ti veš, kako je biti le za mnoge.
Nič zase. Gledati na hribu mater,
ki joka, ki odhajaš. Ti si zmogel.
Ti, ki te ni. Zato zdaj mislim nate.
Jaz ne zdržim. Človeška bodi mera
za mojo dlan, od jutra do večera.
Ker dlan je pismo. Za dotik. Otroke.
Povej mi, Jezus, je zelo bolelo?
Če bi takrat bil tam, bi vzel v roke
tvojo krvavo dlan. Dobro bi ti delo.

 

LA LETTERA

E’ strano, penso più sovente a te
in cui non credo. Ma soltanto
davanti a te si piega nel silenzio
il mio ginocchio, strappando brandelli
di parole e sanguinando come nell’infanzia.
Tu dimori nell’umiliante povertà
di tutte le mani che temono a morte le ferite.
Dimmi, Gesù, ti faceva molto male?
Il lampo del dolore lacera la notte e il palmo.
Ma senza ferita nulla rimane intero.

Tu che non esisti mi accompagni come la tenerezza,
la paura della prima storia, la neve azzurra che fiocca
dai sogni, la spada gettata in fondo a una sorgente.
Con la luce adombri la lieve terra della tomba,
dove mi soffocano le fronde sempreverdi.
Sono solo. Non posso sormontare la sete
che eternamente separa le nostre vertebre,
eppure mi sei vicino come l’ombra.
Dimmi, Gesù, ti faceva molto male?
Ciò che è e non è, fa male. Insopportabilmente bianco.

Tu sai cosa vuol dire essere soltanto per gli altri.
Niente per sé. Guardare sul colle la madre
che piange, mentre parti. Tu l’hai potuto fare.
Tu che non esisti. Perciò adesso penso a te.
Io non resisto. Umana sia la misura per il palmo
della mia mano dall’alba alla sera.
Perché il palmo è una lettera. Per il tatto. I bambini.
Dimmi, Gesù, ti faceva molto male?
Se io allora fossi stato là, avrei preso tra le mie mani
il tuo palmo sanguinante. Ti avrebbe fatto bene.
__

 

HITROST RAZPADANJA

Hitrost razpadanja sveta je strašna.
Hitrejša od razpadanja teles
v prst, prsti v prah, prahu v dah.
Hitrejša od razpadanja besed
v glas, glasu v sled, sledu v led.

Hitrost razpadanja besed je glas.
Hitrost razpadanja teles je čas.
Hitrost razpadanja sveta sem jaz.

 

LA VELOCITÀ DELLA DECOMPOSIZIONE

La velocità dello sfacelo del mondo è paurosa.
Più veloce della dissoluzione dei corpi
in humus, dell’humus in polvere, della polvere in soffio.
Più rapida della decomposizione delle parole
in voce, della voce in traccia, della traccia in ghiaccio.

La velocità della decomposizione delle parole è la voce.
La velocità della dissoluzione dei corpi è il tempo.
La velocità dello sfacelo del mondo sono io.
__

ODMEV (2000)

PRIZNANJE

Kdo sem jaz?

Popotnik. Od vsèga, kar ljubim, potujem
stran, daleč, na konec sveta, nedogledno
obzorje, kjer varno samujem: na tujem.
To moje srce je na smrt radovedno.
A nič več ni tu. Vse je zbrisano. Tu je
samo vrtoglava praznina: za vedno
zamrznjeni ljubi obrazi in toča
spominskih dotikov, boleče navzoča.

Kdo sem jaz? Morilec.

Ravnam sistematično, kruto dosledno.
Iz nerazumljive, a nótranje nuje.
Bežim od vsegà, kar je znano in redno.
Nato me tujina do vrha zasuje.
Od rojstnega kraja imam le besedno
bogastvo, ta nož, ki z njim režem najhuje.
Zdaj pišem sramotno, osamljeno pismo
vsem vam, ki vas ljubim in ubijam, da nismo.

Kdo sem jaz? Morilec. Ubijam z odsotnostjo.

 

Da ECO (2000)

CONFESSIONE

Chi sono io?

Un viandante. Da tutto ciò che amo vado
via, lomtano, in capo al mondo, sterminato
è l’orizzonte straniero, dove vivo solo e al sicuro.
Questo mio cuore è curioso da morire.
Ma qua non c’è più niente. Tutto è svanito. Qua
c’è soltanto il vertiginoso vuoto: i volti amati
congelati per sempre en un diluvio di
ricordi tangibili, dolorosamente presente.

Chi sono io? Un assassino.

Agisco sistematicamente, crudelmente coerente.
Per una necessità incomprensibile, ma interiore.
Rifuggo tutto quello che è evidente e regolare.
Poi la terra straniera mi sommerge interamente.
Del mio paese natío non ho che la ricchezza delle parole,
questo coltello con cui taglio con estrema violenza.
Ora sto scrivendo una lettera infame e solitaria
a tutti voi che amo e uccido, affinché non esistiamo.

Chi sono? Un assassino. Uccido con la mia assenza.

__

9789612316297

MOM: Mala Osebna Mitologija (2007)

CUNJOLOGIJA

Naša nona je vse življenje bojevala
srdit in sistematičen boj proti prahu,
blatu in vsakršni umazaniji.
V ta namen je izdelala natančno strategijo,
imenovano cunjologija.
V slehernem trenutku je namreč razpolagala
s kar sedemnajstimi cunjami,
ki jih je pošiljala v spopad zoper umazanijo
kot general oklepne divizije na bojno polje.
Bog ne daj, da bi jih nepooblaščeni
zlorabljali za napačne namene!
Kdor se je tako daleč spozabil,
je bil nemudoma najstrože kaznovan.
Celo lastni služkinji tozadevno ni povsem zaupala,
zato jo je z budnim očesom nadzorovala,
še rajši pa je armado cunj uporabljala
lastnoročno in lastnonožno.
Naštejmo te posvečene krpe in tkanine,
zvesto sledeč znanstvenemu izrazoslovju noninega cunjoslovja:

1) »ta groba« cunja za stopnišče pred vhodnimi vrati;
2) »ta fina« cunja za marmorna tla v entréeju;
3) »ta mehka« cunja za loščenje starega parketa po sobah;
4) »ta šmucig« cunja iz ostankov starih oblek za čiščenje bakrene plošče pod kaminom;
5) »ta velika« vpojna cunja za kamnita tla na terasi;
6) »ta majhna« vpojna cunjo za kamnita tla v kuhinji in kopalnici;
7) »ta stara«, vselej čista cunja za lonce in drugo kovinsko posodo;
8) »ta nova«, vselej čista cunja za porcelanasti servis;
9) »ta občutljiva« cunja za vinske kozarce;
10) »ta hitra« cunja za nože;
11) »ta zvita« cunja za vilice;
12) »ta pedantna« cunja za žlice;
13) »ta glanc« cunja za srebrni jedilni pribor;
14) »ta zauber« cunja za ogledala;
15) »ta speglana«, skoraj prozorna stara cunja za likanje;
16) »ta moška« cunja za vojaške škornje in
17) »ta šik« cunja za njene lastne ženske šolenčke z visoko peto.

Nonine razlage velevažnih cunjoloških distinkcij
so bile strastno pikolovske in temeljito premišljene:
– noži so gladki in si jih ponavadi ne tlačimo v usta,
zato zadošča preprostejša obravnava s »ta hitro« cunjo;
– drobni ostanki hrane se radi zataknejo med zobe
vilic, zato jih je treba skrbno izbezati s »ta zvito« cunjo;
– žlice, ki jih tako radi ližemo, pa nezadržno privlačijo
kar največje število bakterij, zato terjajo
resne in radikalne higienične ukrepe,
ki jih lahko zagotovi samo »ta pedantna« cunja.

A vsa ta visoko specializirana in široko razvejena cunjologija,
vseh teh sedemnajst fanatičnih divizij Antiprašne armade,
ki jih je danonočno pošiljala v zagrizen boj
zoper svetovno nesnago
ter jih redno vzdrževala in menjavala,
ves ta meščanski red,
ki je predstavljal smisel in smoter njenega življenja,
ni mogel pomagati,
ni mogel preprečiti,
da se moji noni,
da se moji noni ni življenje,
da se moji noni ni življenje razdrlo,
razsulo,
nepovratno sesulo
v prah in pepel.

 

Da PMP: Piccola Mitologia Personale (2007)

CENCIOLOGIA

La nostra nonna ha combattuto tutta la vita
una furiosa e sistematica lotta contro la polvere,
il fango e la sporcizia d’ogni genere.
A questo scopo ha elaborato una precisa strategia,
denominata cenciologia.
In ogni momento aveva infatti a disposizione
nientemeno che diciassette strofinacci,
e li mandava a scontrarsi con il sudiciume come
un generale le divisioni corazzate sul campo di battaglia.
Dio lo guardi se qualcuno dei non addetti
se ne servisse abusivamente per fini sbagliati!
Chi commetteva errori così madornali,
era senza indugio punito severamente.
Non si fidava del tutto neanche della sua domestica
personale, perciò la controllava con occhio vigile,
e perfino preferiva usare l’armata dei cenci
con le proprie mani e piedi.
Elenchiamo dunque questi benedetti stracci e tessuti:
seguendo fedelmente la nomenclatura scientifica della cenciologia della nonna:

 1. Lo straccio “grezzo” per le scale davanti alla porta d’ingresso;
 2. lo straccio “fine” per il pavimento di marmo “nell’entrée”;
 3. lo straccio “morbido” per lustrare il vecchio parquet nelle stanze;
 4. lo straccio “schmutzig” – vale a dire sporco, ricavato dai resti di vestiti vecchi per la pulitura della lastra di rame sotto il caminetto;
 5. lo straccio “grande” assorbente per il pavimento di pietra sulla terrazza;
 6. lo straccio “piccolo” assorbente per il pavimento di pietra in cucina e nel bagno;
 7. il “vecchio” e sempre pulito cencio per le pentole e le altre stoviglie di metallo;
 8. il “nuovo” e sempre pulito cencio per il servizio di porcellana;
 9. il cencio “sensibile” per i bicchieri del vino;
 10. lo straccio “veloce” per i coltelli;
 11. lo straccio “contorto” per le forchette;
 12. lo straccio “pedante” per i cucchiai;
 13. lo straccio “lucente” per le posate d’argento;
 14. lo straccio “bello” per gli specchi;
 15. “quello stirato”, un vecchio panno quasi trasparente per stirare;
 16. lo straccio “maschile” per stivali militari e
 17. lo straccio “chic” per le sue singolari scarpette femminili con il tacco alto.

Le spiegazioni della nonna delle importantissime distinzioni cenciologiche erano di una patetica pignoleria e ponderate a fondo:
– i coltelli sono lisci e di solito non ce li ficchiamo in bocca, perciò basta trattarli semplicemente con lo straccio “veloce”;
– i piccoli avanzi del cibo s’incastrano volentieri tra i denti delle forchette quindi bisogna rimuoverli accuratamente con lo straccio “contorto”;
– i cucchiai che lecchiamo con tanto piacere, invece attirano irresistibilmente un numero impressionante di batteri, pertanto richiedono seri e radicali provvedimenti igienici che riesce a garantire solo lo straccio “pedante”.

Ma tutta questa altamente specializzata e ampiamente ramificata cenciologia,
tutte queste diciassette fanatiche divisioni dell’Armata antipolvere
che giorno e notte inviava in lotta accanita
contro la sporcizia mondiale
e regolarmente manteneva e cambiava,
tutto questo ordine borghese
che rappresentava il senso e il motivo della sua vita,
non poteva aiutare,
non poteva impedire
che alla nostra nonna,
che alla nostra nonna la vita,
che alla nostra nonna la vita non si sfacesse,
non crollasse,
riducendosi irrimediabilmente

in polvere e cenere.

 

 

Prevod / Traduzione di Jolka Milič

Foto di Tihomir Pinter

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.