Home

Fra quelli che hanno avuto l’onore di aprire solennemente l’edizione del 2016 della Fiera slovena del libro c’è stata Elisabetta Sgarbi: non solo come rappresentante dell’Italia, Paese d’onore di quest’anno, ma anche come fenomeno unico di coraggio nell’editoria italiana. / Med tistimi, ki so imeli čast slovesno odpreti letošnjo edicijo Slovenskega knjižnega sejma, je bila Elisabetta Sgarbi: ne samo kot predstavnica Italije, države v fokusu, ampak tudi kot edinstven fenomen poguma v italijanskem založništvu.

DSCF3029.JPG

Prima dell’apertura però la Sgarbi e il suo equipaggio de La nave di Teseo (menzioniamo soprattutto Mario Andreose ed Eugenio Lio) è stata invitata a far sbirciare agli editori sloveni dietro alle quinte della nascita della nuova casa editrice. È stato un atto risoluto, quasi eroico diremmo, quello di andarsene dalla Bompiani dopo che quest’ultima si era fusa con il gruppo RCS. Alle prime notizie, ha detto la Sgarbi, non ci credeva nessuno, ma poi piano piano cominciavano a prepararsi a un possibile scenario nero. Per la loro decisione risolutiva è stato cruciale l’appoggio di alcuni autori importanti, di certi imprenditori, ma anche di Umberto Eco che presso la Bompiani dirigeva, fino all’ultimo, la collana sulla semiotica e che ha aiutato il gruppo dei dissidenti/fondatori non solo moralmente ma anche economicamente. La paura persiste, ha confermato all’incontro lubianese la temeraria squadra, ma il grande passo è stato compiuto e le sue conseguenze sono state magnifiche. La Sgarbi e i suoi  collaboratori sono riusciti a portare con sé i migliori autori italiani e stranieri ovvero i diritti sui loro libri.

dscf3065

Il logo della nuova casa editrice è stato fatto dal grafico di Franco Battiato, mentre il nome l’ha suggerito Eco ed è ispirato a un passo delle Vite Parallele di Plutarco: “Fino ai tempi di Demetrio Falereo gli Ateniesi conservavano la nave su cui Teseo partì insieme coi giovani ostaggi, e poi ritornò salvo, una trireme. Toglievano le parti vecchie del legname e le sostituivano con altre robuste, saldamente connettendole tra loro, in modo che essa serviva di esempio anche ai filosofi quando discutevano il problema della crescenza, sostenendo alcuni che era la stessa nave, altri che non era più la stessa”.  Umberto Eco allora si chiedeva: Si tratta ancora della stessa nave Bompiani senza i suoi migliori rematori? Domanda retorica alla quale la Sgarbi risponde più o meno cosí: Sono una persona fedele, ma uno che persiste in una fedeltà insensata compie un atto d’infedeltà.

dscf3043

L’apertura mentale e culturale de La nave di Teseo si vede anche dal fatto che si propone di pubblicare ovvero ha già pubblicato anche autori sloveni: Drago Jančar, Boris Pahor (che ha anche partecipato all’incontro, intervenendo più volte), Lojze Kovačič e Srečko Kosovel.

Nell’ambito dell’incontro di Lubiana, uno dei due dirigenti del nostro blog, Sergio Sozi, ha realizzato un’intervista esclusiva con Elisabetta Sgarbi per conto della rivista Inchiostro. Cogliamo qui l’occasione per ringraziarla pubblicamente della disponibilità.


dscf3070

Pred odprtjem pa sta Sgarbijeva in posadka njene založbe La nave di Teseo (“Tezejeva ladja”) – omenimo predvsem Maria Andreoseja in Eugenia Lia – slovenskim urednikom odškrnila vrata v zakulisje njenega nastanka. Da so pred letom zapustili založbo Bompiani, potem ko se je ta združila s skupino CRS, je bilo junaško dejanje. Prvim govoricam o združitvi sicer ni verjel nihče, je povedala Sgarbijeva, vendar so se kmalu začeli pripravljati na morebitni črni scenarij. Za to odločitev je bila ključna podpora nekaterih pomembnih avtorjev, določenih podjetnikov in tudi Umberta Eca, ki je pri Bompianiju do zadnjega urejal zbirko o semiotiki in pomagal skupini disidentskih ustanoviteljev ne samo moralno, ampak tudi finančno. Strah nas je še vedno, je na ljubljanskem srečanju priznala pogumna posadka, toda veliki korak je storjen in njegove posledice so bile sijajne. Sgarbijevi je s sodelavci uspelo, da so jim sledili najodličnejši italijanski in tuji avtorji oziroma, da so jim prepustili avtorske pravice.  

dscf3075

Logotip nove založbe je ustvaril grafik slavnega kantavtorja Franca Battiata, ime pa je predlagal Eco, ki ga je navdihnil pasus Plutarhovih Vzporednih življenjepisov: »Ladjo, s katero je Tezej odplul z mladeniči in se rešil, tridesetveslačo, so Atenci ohranili vse do časov Demetrija Faleronskega. Odstranjevali so stari les in vdelovali novega, tako da se je oboje čvrsto stikalo. Tako je ladja služila tudi filozofom za ponazorilo, kadar so pretresali vprašanje o râsti, ko so nekateri trdili, da gre za isto ladjo, drugi pa, da ne več.« Umberto Eco se je ob tem vprašal: gre še za isto ladjo Bompiani, ko pa je ostala brez najboljših veslačev? Na to retorično vprašanje Sgarbijeva odgovarja približno takole: po naravi sem zvesta, toda človek, ki vztraja pri nesmiselni zvestobi, je pravzaprav nezvest.   

Duhovna in kulturna odprtost založbe La nave di Teseo se kaže tudi v tem, da ima v načrtu izdati oziroma je že izdala tudi slovenske avtorje: Draga Jančarja, Borisa Pahorja (ki je bil tudi aktivno navzoč na srečanju), Lojzeta Kovačiča in Srečka Kosovela.

dscf3040

Sergio Sozi e/in Elisabetta Sgarbi

V okviru srečanja v Ljubljani je eden od urednikov tega bloga, Sergio Sozi, opravil za revijo Inchiostro ekskluziven intervju. Tudi na tem mestu se ji zahvaljujemo za njeno prijaznost.

Annunci

2 thoughts on “Elisabetta e il suo equipaggio / Elisabetta s posadko

  1. Pingback: Fiera: un resoconto / Poročilo o sejmu | La casa di carta - Papirnata hiša

  2. Pingback: Stefano Cerrato | La casa di carta - Papirnata hiša

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.