Home

Le ultime sugli scambi italo-sloveni: un simposio sulla letteratura slovena in Italia e in Austria, tenuto dalla Slovenska matica il 27 ottobre scorso presso la sede della casa editrice, e, dal 22 novembre, la Fiera slovena del libro che pone al centro dell’attenzione l’Italia. / Zadnje novice o izmenjavi: simpozij Slovenske matice o slovenski književnosti v Italiji in Avstriji ter Slovenski knjižni sejem, ki v fokus postavlja Italijo.

Presso la più vecchia casa editrice slovena si è svolto il 27 ottobre del 2016 un simposio sulla letteratura slovena in Italia e in Austria. La Prof.ssa Marija Pirjevec ha aperto l’evento con il contributo sulla prosa triestina del dopoguerra, mentre Marko Kravos si chiedeva, tra l’altro, se la letteratura slovena debba andare al museo. Preoccupazione per lo stato della lingua e letteratura slovene d’oltre confine è stata espressa, con un contributo pieno di emozioni, anche dallo scrittore e poeta Miroslav Košuta. Un approccio più analitico è stato quello del Prof. Miran Košuta e della Prof.ssa Tatjana Rojc. La Prof.ssa del liceo Sloveno di Trieste e traduttrice Veronika Brecelj ha illustrato la percezione della letteratura da parte delle nuove generazioni, contaminate da contenuti digital-virtuali, mentre Manca Erzetič ha parlato del “caso Boris Pahor”.

La letteratura slovena d’oltreconfine (o meglio, come lo definisce Miran Košuta, d’avanconfine) è viva ma purtroppo troppo ignorata da ambedue le parti della frontiera statale. Tra gli autori più menzionati del simposio abbiamo sentito i nomi di Boris Pahor, Alojz Rebula, Miroslav Košuta e Marko Sosič – quest’ultimo, ultracinquantenne, considerato come appartenente alla generazione più giovane: fatto che la dice lunga a proposito della nuova produzione letteraria slovena in Italia.

trzaska-knjiga

Tržaška knjiga (Libro triestino) pubblicato da Slovenska matica nel 2001

Ci rallegriamo, invece, tanto della nuova edizione della Fiera slovena del libro che si svolgerà dal 22 al 27 novembre allo Cankarjev dom di Lubiana. La Fiera, dall’anno scorso, si è internazionalizzata proponendosi di focalizzare ogni volta un paese d’onore straniero: il primo è stato la Francia, adesso tocca all’Italia.

La Fiera sarà aperta da Elisabetta Sgarbi, ex redattrice della Bompiani, capo redattrice della nuova casa editrice La nave di Teseo (nata come reazione alla fusione fra i gruppi Mondadori ed RCS – ne abbiamo scritto qui). La Sgarbi, che qualche giorno fa ha vinto il Premio storico-letterario “Emilio e Janja conti Auersperg” del 2016, è, secondo le parole di Magris, «coraggiosa, lucidissima, implacabile e temeraria ammiraglia di una grande e avventurosa flotta editoriale, una capitana che ogni giorno maneggia, incontra, accetta, respinge, corregge, crea libri e autori».

La scelta degli autori italiani che parteciperanno alla Fiera è stata fatta, sembra, soprattutto in base alle loro ultime pubblicazioni in sloveno. Ciò non vale per Susanna Tamaro, che è già una vecchia conoscenza dei lettori sloveni e il cui ultimo libro è apparso quasi due anni fa. Infatti della scrittrice triestina sono usciti finora in traduzione: Cuore di ciccia (1995), Va’ dove ti porta il cuore (1997, con diverse ristampe), Anima mundi (1998), Rispondimi (2002), Più fuoco più vento (2007), Ascolta la mia voce (2008), Papirofobia (2011), Per sempre (2012), Il cerchio magico (2012) e Ogni angelo è tremendo (2015). Susanna Tamaro si presenterà in Fiera il 25 novembre, allorquando colloquierà col traduttore del suo ultimo libro Marko Sosič.

È freschissima di stampa la prima traduzione slovena di Antonio Scurati, a cura di Janko Petrovec:  ll padre infedele (Nezvesti oče) per la casa editrice Mladinska knjiga.

L’ultimo giorno della Fiera lubianese si terrà l’incontro fra Paolo Rumiz e il giornalista sloveno Ervin Hladnik Milharčič. Rumiz esattamente un anno fa ha presentato a Lubiana il suo romanzo Come cavalli che dormono in piedi (di ciò abbiamo scritto qui augurandoci al tempo di vedere presto la traduzione slovena. Ed eccola realizzata, a cura di Matej Venier, con il titolo sloveno di Kot konji, ki spijo stoje [Modrijan 2016]).

Senza dubbio sarà interessante anche ascoltare Cristina Battocletti, autrice della biografia di Boris Pahor Figlio di nessuno, uscita presso la Rizzoli nel 2012.

boris_pahor_par_claude_truong-ngoc_juin_2015

Boris Pahor, foto di Claude Truong (Wikipedia)

Non letterari sono invece due altri autori italiani che vedremo alla Fiera slovena, dei quali ognuno presenta una realtà diversa: Franco Berardi Bifo, autore de L’anima al lavoro (Duša na delu, trad. Gašper Malej, Maska 2013) che ha scritto appositamente per l’editrice Maska il libro De-inkapsilacija: kratka zgodovina obrata General Intellect, 1964–2015; e il giornalista Andrea Tornielli, vaticanista i cui libri sono usciti negli ultimi anni presso la casa editrice slovena Družina.

Ci sembra un appuntamento molto interessante anche il dibattito sui successi degli autori italiani in Slovenia e degli sloveni in Italia, che sarà condotto dalla giornalista Mojca Širok e vedrà il dialogo fra la traduttrice Patrizia Raveggi e la poetessa Miljana Cunta, il 26 novembre alle ore 15.00.

L’orario di tutti gli incontri è accessibile qui.


Najstarejša slovenska založba je 27. oktobra 2016 pripravila simpozij o slovenski književnosti v Italiji in Avstriji. Uvod je bil prispevek prof. Marije Pirjevec o prelomu v povojni tržaški prozi, Marko Kravos pa se je med drugim spraševal, ali mora slovenska književnost v muzej. Zaskrbljenost za položaj slovenskega jezika in literature v zamejstvu je v precej čustvenem razmišljanju pokazal pisatelj in pesnik Miroslav Košuta. Bolj analitično sta se te tematike lotila prof. Miran Košuta in prof. Tatjana Rojc. Profesorica na slovenskem liceju v Trstu in prevajalka Veronika Brecelj je orisala, kako dojemajo literaturo mladi, okuženi z digialno-virtualnimi vsebinami, Manca Erzetič pa je spregovorila o “primeru Boris Pahor”.

Zamejska (oziroma kot ji reče Miran Košuta, predmejska) književnost je živa, vendar žal preveč zanemarjena na obeh straneh državne meje. Na simpoziju smo med najbolj omenjanimi avtorji slišali imena Borisa Pahorja, Alojza Rebule, Miroslava Košute e Marka Sosiča – slednjega, ki mu je že čez petdeset let, kot pripadnika mlajše generacije piscev: to pa veliko pove o novi slovenski literarni produkciji v Italiji.      

Se pa zelo veselimo letošnjega Slovenskega knjižnega sejma, ki bo potekal od 22. do 27. novembra. Sejem je lani dobil mednarodno razsežnost, saj namerava odtlej imeti za častno gostjo tujo državo. Prva je bila Francija, letos je na vrsti Italija.  

Sejem bo slovesno odprla Elisabetta Sgarbi, nekdanja urednica založbe Bompiani, glavna urednica nove založbe La nave di Teseo (»Tezejeva ladja« je nastala kot reakcija na združitev založniških skupin Mondadori in RCS – o tem smo pisali tu). Sgarbijeva, ki je pred nekaj dnevi prejela zgodovinsko-literarno nagrado  “Emilio e Janja conti Auersperg” 2016, je po besedah Claudia Magrisa »pogumna, izjemno lucidna, neizprosna in drzna admiralka velike in pustolovske založniške flote, kapitanka, ki vsak dan krmari, srečuje, sprejema, zavrača, popravlja, ustvarja knjige in avtorje«.

susanna_tamaro

Susanna Tamaro (foto Wikipedia)

Zdi se, da je izbor italijanskih avtorjev, ki bodo nastopili na sejmu, nastal glede na njihovo nedavno objavo v slovenščini. To sicer ne velja za Susanno Tamaro, ki je že stara znanka slovenskih bralcev in katere zadnja knjiga je izšla pred skoraj dvema letoma. Tržaška pisateljica je namreč pri nas doživela naslednje prevode: Srce iz špeha (prev. Jože Stabej, Mladika 1995), Pojdi, kamor te vodi srce (prev. Aleksa Šušulić e Anita Jadrič, Cankarjeva založba 1997, z več ponatisi), Anima mundi (prev. Nerina Kocijančič, Cankarjeva založba 1998), Odgovori mi (prev. Maja Novak, Ganeš 2002), Več ognja, več vetra (prev. Majda Capuder, Celjska Mohorjeva družba 2007), Poslušaj moj glas, prev. Maja Gal Štromar, Cankarjeva založba 2008), Papirofobija (prev. Vera Čertalič, Eno 2011), Za vedno (prev. Breda Novak, Eno 2012), Čarobni krog (prev. Vera Čertalič, Eno 2012) in Vsak angel je strašen (prev. Marko Sosič, ZTT 2015). Susanna Tamaro se bo na sejmu predstavila skozi pogovor s prevajalcem svoje zadnje knjige 25. novembra.

Ravnokar pa je iz tiskarne prispel prvi slovenski prevod kakega dela Antonia Scuratija: da lahko njegovega Nezvestega očeta beremo v slovenščini, je poskrbel Janko Petrovec za Mladinsko knjigo.

_il-padre-infedele-1380819209.jpg

Na zadnji sejemski dan se bo Paolo Rumiz srečal z Ervinom Hladnikom Milharčičem. Rumiz je pred natanko enim letom v Ljubljani predstavil svoj roman Come cavalli che dormono in piedi (o tem smo pisali tu in si takrat zaželeli, da bi kmalu dobili slovenski prevod. In zdaj je res tu po zaslugi Mateja Veniera, in sicer z naslovom Kot konji, ki spijo stoje [Modrijan 2016]).

Brez dvoma bo zanimivo poslušati tudi Cristino Battocletti, avtorico Pahorjeve biografije Figlio di nessuno (Nikogaršnji sin), ki je izšla pri založbi Rizzoli leta 2012.

Ostala dva italijanska avtorja na sejmu nista beletrista, vsak od njiju pa predstavlja drugačno zgodbo: Franco Berardi Bifo, avtor Duše na delu v prevodu Gašper Malej, Maska 2013), ki je prav za založbo Maska napisal knjigo De-inkapsilacija: kratka zgodovina obrata General Intellect, 1964–2015; ter novinar Andrea Tornielli, vatikanolog, čigar dela so v zadnjih letih izšla pri založbi Družina.

Gotovo bo zelo zanimiva tudi razprava o uspehu italijanskih avtorjev pri nas in slovenskih v Italiji, ki jo bo vodila Mojca Širok in v kateri bosta sodelovali tudi prevajalka Patrizia Raveggi in Miljana Cunta.

Spored italijansko obarvanih sejemskih dogodkov najdete tu.

13438837_656980457789390_6143621794760444476_n

Annunci

2 thoughts on “Simposio e fiera / Simpozij in sejem

  1. Pingback: Elisabetta e il suo equipaggio /Elisabetta s posadko | La casa di carta - Papirnata hiša

  2. Pingback: Fiera: un resoconto / Poročilo o sejmu | La casa di carta - Papirnata hiša

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.