Home

Poco fa è uscita un’interessante monografia sul Teatro Stabile Sloveno di Trieste, scritta in italiano da Bogomila Kravos. / Pred kratkim je izšla zanimiva italijanska monografija o Slovenskem stalnem gledališču v Trstu avtorice Bogomile Kravos.

platnica1

In italiano per aprire la finestra, metafora del teatro

Un teatro per la città – Breve storia del teatro sloveno di Trieste dal 1850 al 2000 è un’edizione dell’Istituto Sloveno di Ricerche SLORI di Trieste, del Teatro Stabile Sloveno (TSS) di Trieste e dell’Istituto Teatrale Sloveno di Lubiana. Bogomila Kravos, ricercatrice della storia del TSS, è già autrice di numerosi saggi sul teatro e sulla drammaturgia slovena e italiana, usciti finora soprattutto nella sua madrelingua. Ma non è scritta in sloveno la presente monografia che vuole parlare al pubblico italiano.

Il teatro per gli sloveni in Italia è stata sempre una cosa intima, ha ribadito la Kravos alla presentazione organizzata dal PEN sloveno a fine gennaio a Lubiana. E questo libro non è solo storia di un teatro ma è anche uno sguardo verso ciò che siamo, ha aggiunto l’autrice riferendosi alla presenza culturale slovena in una città che nel passato non è stata sempre amichevole nei riguardi della minoranza. Se teatro è una finestra verso il mondo lo è tanto di piú quello sloveno di Trieste: si spalanca non solo verso i testi di autori stranieri ma porta la propria cultura e quella dell’ambiente al pubblico sloveno e, negli ultimi tempi, sempre di piú anche quello italiano. È perciò da salutare la scelta di offrire la monografia nella lingua di quest’ultimo che finora ne sapeva poco; l’autrice riferisce già positive reazioni e buone critiche da parte dei suoi lettori italiani.

Il libro

La monografia sul TSS esce a circa 110 anni dall’inzio dell’attività teatrale slovena di Trieste in una sala propria, ma abbraccia, in sei capitoli, la storia di 150 anni. Inizia nel 1848, con la nascita dell’attività teatrale slovena di Trieste, prima sotto forma di serate di lettura (in sloveno: čitalnice, “sale di lettura”) e dopo già organizzata da piccole filodrammatiche. Uno di questo gruppi diede i natali all’Associazione Drammatica nel 1902 e questa, tre anni dopo, si trasferì al nuovo Narodni dom (Casa del popolo, fondata nel 1905). Il libro tratta poi delle conseguenze che ebbe, nel 1920, l’incendio, a opera dei fascisti, del Narodni dom. Continua con l’attività culturale clandestina degli Anni Trenta e la rinascita ufficiale nel periodo che va dal Dopoguerra fino al 1965, anno della prima stagione all’odierna sede in via Petronio. Alla fine si approfondisce il periodo che va fino al 1978, seguito poi da quello che si conclude nel 2000, anno che potrebbe simbolizzare la crisi generale dello spazio teatrale europeo.

Il volume, ricco di foto storiche, contiene anche un riassunto in sloveno e uno in inglese.

Teatro e Trieste

Il TSS è sempre stato anche un mediatore della ”parola viva” per gli spettatori sloveni, lasciando cosí una testimonianza indelebile di un’identità e cultura troppo spesso taciute. Il teatro però non si estinse mai, neanche ai tempi piú bui, rendendosi conto che doveva mantenere viva la riflessione del proprio ambiente. Allo stesso tempo il teatro dava vita alla critica teatrale che a sua volta creava un prezioso aiuto alla ricostruzione di un periodo storico e del suo gusto artistico. Il teatro è diventato un’importante forza motrice della creatività triestina, radunando nel suo grembo non solo drammaturghi, attori e registi ma anche pittori e altri artisti. E tutto ciò succedeva anche nel periodo in cui l’altra parte di Trieste, quella italiana, non possedeva ancora un suo palcoscenico.

Durante la presentazione lubianese del libro, l’attore Boris Kobal ha accentuato il fatto che nel repertorio del teatro sloveno figuravano sempre anche autori italiani quali De Filippo, Goldoni, Pirandello o Fo. Negli Anni Settanta, quando il teatro divenne ufficialmente “stabile”, comincia a vivere pienamente anche il Teatro Rossetti. Kobal ha inoltre elencato i mandati di tre registi: quello di Jože Babič che fu un un grande spirito movens benché anche autoritario, quello di Miroslav Košuta che era orientato verso tournées e festival jugoslavi e quello di Marko Sosič che rappresentò un tentativo di apertura verso lo spazio culturale italiano. La visione pessimista di Kobal – che trova la Trieste odierna una città di gente moribonda, priva di nuove energie artistiche – è stata confutata da alcuni ascoltatori della presentazione, tra l’altro dallo storico Marta Verginella, membro del consiglio di amministrazione del TSS, che ha espresso la fiducia in una continuazione teatrale prolifica e in un futuro vivace e ha, come curiosità, anche fatto notare il recente dato che il Piccolo Teatro di Milano ha piú abbonati dell’Inter. Speriamo in un vivace futuro del TSS anche noi, nonostante il fatto che prima di ogni stagione si trova in ristrettezze finanziarie dovute ai debiti verso i suoi confronti da parte di Comune, Provincia e Regione.


 

DSCF2377

V italijanščini, da bi odprli okno, ki je metafora gledališča

Delo Un teatro per la città – Breve storia del teatro sloveno di Trieste dal 1850 al 2000 (Gledališče za mesto – Kratka zgodovina slovenskega gledališča v Trstu od 1850 do 2000) je izšlo v sozaložništvu Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI iz Trsta, Slovenskega stalnega gledališča (SSG) v Trstu in ljubljanskega Slovenskega gledališkega inštituta. Bogomila Kravos, raziskovalka zgodovine SSG, je sicer že napisala več študij o slovenskem gledališču in slovenski dramatiki, ki jih je doslej izdala predvsem v maternem jeziku. Ni pa napisana v slovenščini tudi pričujoča monografija, ki nagovarja italijansko bralstvo.

Gledališče je bilo za Slovence v Italiji zmeraj nekaj intimnega, je poudarila avtorica na predstavitvi, ki jo je januarja v Ljubljani pripravil slovenski center PEN. In ta knjiga ni samo zgodovina nekega gledališča, ampak tudi pogled na to, kar smo, je dodala dr. Kravos v misli na slovensko kulturno navzočnost v mestu, ki v preteklosti ni bilo vselej naklonjeno manjšini. Če je gledališče okno v svet, je to toliko bolj slovensko gledališče v Trstu: odpira se ne samo proti besedilom tujih avtorjev in prinaša lastno kulturo in kulturo okolja slovenskemu občinstvu, ampak zadnje čase čedalje bolj tudi italijanskemu. Zato je treba pozdraviti odločitev, da se temu zadnjemu ponudi to monografijo v njegovem jeziku, saj se o tej temi prej ni veliko vedelo; avtorica že poroča o pozitivnih odzivih in naklonjenih kritikah italijanskih bralcev.

Knjiga

Monografija o SSG je izšla približno 110 let po tem, ko je slovensko gledališče dobilo lastno dvorano, v šestih poglavjih pa obsega 150-letno zgodovino slovenskega teatrskega delovanja v Trstu. Začne se z letom 1848, rojstvom te dejavnosti na Tržaškem, sprva v obliki čitalnic in pozneje v manjših gledaliških skupinah. Iz ene teh je leta 1902 nastalo Dramatično društvo, ki se je tri leta pozneje preselilo v novoustanovljeni Narodni dom. Knjiga se ukvarja tudi s posledicami, ki jo je imel fašistični požig Narodnega doma leta 1920, in nadaljuje s tajnim kulturnim delovanjem v tridesetih letih in ponovnim uradnim povojnim rojstvom in časom do leta 1965, ko je bila prva celotna sezona na današnjem sedežu v Petronijevi ulici. Nazadnje se poglobi v čas do leta 1978, ki mu je sledilo obdobje do konca tisočletja, leto 2000 pa nekako simbolizira splošno krizo evropskega gledališkega prostora.

Slikovno bogata knjiga je opremljena tudi s povzetkom v slovenskem in angleškem jeziku.

Gledališče in mesto

SSG je bilo zmeraj tudi posrednik »žive besede« za slovensko gledalstvo in je s tem tudi pustilo neizbrisno pričevanje neke identitete in kulture, ki sta bili prepogosto zamolčani. Gledališče pa ni nikdar ugasnilo, tudi v najmračnejših časih ne, saj se je zavedalo, da mora ohranjati živo refleksijo svojega okolja. Hkrati je dajalo življenje še gledališki kritiki, ki je bila tudi sama dragocena pomoč pri rekonstrukciji določenega zgodovinskega obdobja in njegovega umetniškega okusa. Gledališče je postala pomembna gonilna sila tržaške ustvarjalnosti in je v sebi združevala ne samo dramatike, igralce in režiserje, ampak tudi slikarje in druge umetnike. In vse to se je med drugim dogajalo tudi v času, ko druga, italijanska stran Trsta še ni imela svojega stalnega odra.

Na ljubljanski predstavitvi monografije je igralec Boris Kobal poudaril dejstvo, da so bili na repetoarju slovenskega gledališča zmeraj tudi italijanski avtorji, kot so De Filippo, Goldoni, Pirandello ali Fo. V sedemdesetih letih, ko je gledališče dobilo naziv »stalno«, je polno zaživel tudi italijanski Teatro Rossetti. Kobal je še naštel mandate treh režiserjev umetniških vodij: obdobje Jožeta Babiča, ki je bil velik motivator, četudi precej avtoritaren, Miroslava Košute, ki se je usmerjal k jugoslovanskim gostovanjem in festivalom, in Marka Sosiča, ko se je gledališče poskušalo odpreti proti italijanskemu kulturnemu prostoru. Kobalovemu pesimističnemu videnju (današnji Trst ima za mesto umirajočih ljudi, brez novih umetniških moči) je na predstavitvi ugovarjalo nekaj navzočih, med njimi zgodovinarka Marta Verginella, članica upravmega odbora SSG, ki verjame v plodno gledališko nadaljevanje in živahno prihodnost in ki je kot zanimivost navedla nedavni podatek, da ima milanski Piccolo Teatro več abonentov kakor nogometne tekme Interja. Tudi mi upamo, da bo bodočnost SSG živahna, čeprav se pred vsako sezono znajde v gmotnih škripcih zaradi neplačanih dolgov občine, province in dežele.  

 

Annunci

One thought on “Teatro e Trieste / Gledališče in Trst

  1. Pingback: Fiera: un resoconto / Poročilo o sejmu | La casa di carta - Papirnata hiša

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.