Home

Kaj iz italijanske literature lahko od lani berejo Slovenci in obratno /  Le novità letterarie tradotte nel 2015 dall’italiano in sloveno e viceversa

Kakor že glede leta 2014 se tudi glede lanske bere ravno ne moremo pritoževati. Seveda bi radi videli kakšen naslov več, zavedamo pa se, da časi niso lepi.

Hiša poezijeMorda smo prav zato zelo zadovoljni, da so bile na tem področju najpogumnejše majhne založbe pod vodstvom navdušencev nad italijansko literaturo. Prvo med njimi je Književno društvo Hiša poezije, ki jo krmarita Nadja in Ivan Dobnik; lani vsekakor nista stala križem rok. Njuna italijansko-pesniška žetev šteje kar štiri knjige (če ne omenjamo posameznih objav v njuni reviji Poetikon). Nadja Dobnik je prevedla zbirko Umaknjena svetloba (Luce ritirata) Monice Pavani (še ena knjiga iste avtorice, ki jo je prav tako prevedla Dobnikova, Neskončni muzej odsotnosti, je lani ugledala luč tudi pri Beletrini, Pavanijeva pa je bila gostja Beletrininega ptujskega festivala Poezije in vina). Umaknjena svetloba je namišljena prvoosebna pesniška pripoved francoske kiparke Camille Claudel. Nadja Dobnik je prevedla tudi pesmi Fabrizia Dall’Aglia iz zbirke Barve (Colori e altri colori). Hiša poezije je poleg tega izdala zbirko z naslovom Od tvojega glasu (Della tua voce) Luise Gastaldo v prevodu Marka Kravosa. Ta pesnica je zanimiva ne samo po svoji izvirnosti, ampak tudi po posebni povezanosti s Slovenijo, saj je vdova furlanskega pesnika Luciana Morandinija, ki je prijateljeval s slovenskimi avtorji, med njimi s Cirilom Zlobcem. Slednji je pred kratkim prevedel in dopolnil, tudi tokrat za Hišo poezije, slovito Montalejevo zbirko Sipje kosti (Ossi di seppia), o čemer smo pisali že tu.

Maffia_Ovitek_Trda_Hrbet 15_5.inddTudi neki drug Zlobčev prijatelj, Dante Maffia, ima od lani v slovenščini svoj roman, in sicer o Tommasu Campanelli (Uporniški genij: roman o Tommasu Campanelli) iz leta 1996; prevedel ga je Vasja Bratina (nenavadno je, da je bil natisnjen na zahtevo pri neznani založbi in tiskarni Gaya iz Cerkna). Še ena manjša slovenska založba, Amalietti & Amalietti, pa je natisnila Boccaccievo delo Dantejevo življenje (Trattatello in laude di Dante), ki jo je prevedel glavni urednik Peter Amalietti in prispeval tudi spremno besedo.

Malo, vendar znano in trdoživo kulturno društvo Apokalipsa je poskrbelo za prevod Razglednic mrtvih (Cartoline dai morti) Franca Arminia. Prevod je zasluga legendarne Jolke Milič, ki smo jo na blogu že gostili, spremna beseda pa Primoža Reparja.

Lani ni počivala niti koprska Italijanska unija, ki prizadevno širi literaturo istrskih Italijanov. Vojne zgodbe (I Racconti di guerra) Nelide Milani je prevedla Alenka Jovanovski. Še eno izjemno zanimivo delo, ki ga odslej lahko prebiramo v slovenščini, in to po zaslugi prevajalcev Uršule Lipovec Čebron in Gašperja Maleja, je delo premalo znanega italijanskega avtorja, Rovinjčana in Puljčana Ligia Zaninija (1917–1993; na sliki), med drugim nekdanjega zapornika na Golem otoku: tudi o tej izkušnji govori njegov roman Martin Muma. 170px-Eligio_ZaniniNarečne odlomke obeh knjig je v slovenski istrski dialekt prenesla Alferija Bržan. Gašper Malej je, prav tako za Italijansko unijo, prevedel še pesniško zbirko Alessandra Damianija, ki je umrl lanskega oktobra, Slepiti videze življenja (Illudere parvenze di vita), Andreja Kalc, ki je leta 201 prejela priznanje Radojke Vrančič za najboljšo mlado prevajalko, pa mladinsko delo Mini in Maxi (Mini e Maxi). Vse izdaje Unije so opremljene s spremno besedo Elis Deghenghi Olujić.

Pomembno vrzel sta zapolnila založba LUD Literatura in prevajalec Janko Petrovec, ki je izbral zgodbe Achilleja Campanileja v slovenski naslov Zgodbe proti nespečnosti.

Pri Sanjah, ki prav te dni praznujejo 18-letnico založniškega delovanja, je izšel Avtobus Rose Parks (L’autobus di Rosa) Fabrizia Sileia v prevodu Deana Rajčića.

Šele po tem dolgem seznamu, za katerega gre zasluga majhnim in srednje velikim založbam, pokukajmo k večjim.

Pomemben prispevek je Beletrinin: izdala je zgodovinski roman Fulvia Tomizze o koprskem škofu Petru Pavlu Vergeriju, Trubarjevem sodelavcu in mentorju, Zlo pride s severa (Il male viene dal nord). Prevedla ga je Vera Troha, prispevek, ki osvetljuje ozadje, je napisal Milan Rakovac, tega pa je prevedla Irena Urbič.Tomizza

Cankarjeva založba nam je dala nadaljevanje Bariccovega Mr Gwyna, ki ga že imamo v slovenščini, in sicer v prevodu istega prevajalca, Janka Petrovca: to so tri zgodbe z naslovom Trikrat ob zori (Tre volte all’alba). Cankarjeva založba zdaj spada pod največjo slovensko založnico Mladinsko knjigo; ta je v letu 2015 več prevodov zaupala Aniti Jadrič: Ne premikaj se (Non ti muovere) Margaret Mazzantini, Popolno akustiko (L’acustica perfetta) Darie Bignardi (o tem smo pisali tu), Črnino in srebro (Il nero e l’argento) Paola Giordana in Dneve zavrženosti (I giorni dell’abbandono) fantomske Elena Ferrante. V prevodu Katje Benevol Gabrijelčič pa je prva med slovenskimi založbami izdala Tako diši ljubezen (Il sentiero dei profumi) Cristine Carboni. Vse te iz italijanščine prevedene knjige so doživele več odmevov od tistih, ki so izšle pri drugih založbah, mogoče ne samo zaradi slovesa, ki ga uživajo v svoji domovini, ampak tudi zaradi »agresivnejše« publicitete in ne preveč zahtevnih pisav, ki so dosegle širok nabor bralcev. Predvsem Ferrantejeva, ki so ji bili naklonjeni tudi izbirčnejši slovenski kritiki.

Če ne upoštevamo prevodov pri založbah v cerkveni lasti, otroških slikanic pogosto dvomljive kakovosti in slovenskih pesniških zbirk, prevedenih v italijanščino, ki so izšle v samozaložbi, bi lahko s tem zaokrožili seznam slovenskih literarnih prevodov iz italijanščine. Kako pa je bilo v obratni smeri?Cefurji

Opozorimo predvsem na nedavni izdaji dveh romanov: Jančarjevega To noč sem jo videl (Stanotte l’ho vista; Comunicarte Edizioni) v prevodu Veronike Brecelj (več) in Vojnovićevega Čefurji raus (Cefuri raus. Feccia del Sud via da qui), ki ga je prevedla Patrizia Raveggi, izdala pa videmska univerzitetna založba Forum). V pesniškem risu omenimo tri zbirke, dve izmed katerih sta delo Josipa Ostija: Sence kresnic (Ombre di lucciole, založba Pivec), ki ji je naš blog pred časom namenil poseben prispevek, in Na nikogaršnji zemlji (Nella terra di nessuno; Multimedia edizioni). Obe je prevedla Jolka Milič. Tretjo je napisal Miroslav Košuta: La ragazza dal fiore pervinca (Del Vecchio Editore) zajema celotno avtorjevo pesniško produkcijo (200 str.), prevedla in uredila pa jo je Tatjana Rojc. Nazadnje omenimo še zgodbo Spomniti se, pomeni narediti zgodbo (Ricordare vuol dire creare una storia), ki jo je Miha Mazzini napisal, ko je bil gost festivala Postaje Topolove (več o tem).

S tem prispevkom se zahvaljujemo avtorjem, prevajalcem, urednikom, založnikom in posrednikom med obema kulturama, ki so zaslužni za vsa omenjena dela. Hvaležni bomo, če nas opozorite, ali smo kaj izpustili.


Come già del 2014, non possiamo lamentarci neanche dell’anno scorso. Certo ci piacerebbe avere qualche titolo in piú ma visti i tempi che corrono…

È per questo, forse, che siamo molto contenti che le piú coraggiose in questo campo siano state le piccole case editrici condotte da appassionati di letteratura italiana. In primis, l’associazione Književno društvo Hiša poezije, guidata dalla coppia Nadja e Ivan Dobnik, che l’anno scorso non è certo stata con le braccia conserte. Il loro ‘’raccolto’’ di poesia italiana conta ben quattro libri (se non consideriamo le singole pubblicazioni di poesia apparse sulla loro rivista Poetikon). Nadja Dobnik ha tradotto la raccolta Luce ritirata (Umaknjena svetloba) di Monica Pavani (un altro libro della stessa autrice, tradotto sempre dalla Dobnik, Neskončni muzej odsotnosti, ha visto luce l’anno scorso anche presso la casa editrice slovena Beletrina; la Pavani è stata anche ospite del Festival della Poesia e del Vino di Ptuj, organizzato sempre dalla Beletrina). Luce ritirata è una immaginaria recitazione in prima persona della scultrice francese Camille Claudel. Nadja Dobnik ha tradotto anche le poesie di Fabrizio Dall’Aglio, tratte dalla raccolta Colori e altri colori (Barve). Hiša poezije ha inoltre pubblicato la raccolta intitolata Della tua voce (Od tvojega glasu) di Luisa Gastaldo, in traduzione di Marko Kravos. Questa poetessa è interessante non solo per la sua originalità ma anche per i particolari legami che ha con la Slovenia, essendo la vedova del poeta friulano Luciano Morandini, che è sempre stato molto aperto all’amicizia con gli autori sloveni ed era, tra l’altro, amico di Ciril Zlobec. Quest’ultimo ha tradotto e completato poco fa, sempre per la Hiša poezije,la famosa raccolta montaliana Ossi di seppia (Sipje kosti) della quale abbiamo già scritto qui.

Un altro amico di Zlobec, Dante Maffia, dall’anno scorso ha il suo romanzo su Tommaso Campanella (Uporniški genij: roman o Tommasu Campanelli), scritto nel 1996, anche in traduzione slovena di Vasja Bratina (cosa strana: stampato su richiesta presso un’anonima casa editrice-tipografia, Gaya di Cerkno). E un’altra piccola casa editrice slovena, Amalietti & Amalietti, ha stampato Trattatello in laude di Dante di Boccaccio con il titolo sloveno di Dantejevo življenje (letteralmente: La vita di Dante), tradotto dal capo delle edizioni Peter Amalietti che ne ha scritto anche la prefazione.Dantejevo življenje

La piccola ma famosa e tenace associazione culturale KUD Apokalipsa ha provveduto alla traduzione delle Cartoline dai morti (Razglednice mrtvih) di Franco Arminio. La traduzione è della leggendaria Jolka Milič, già ospite del nostro blog, e la prefazione del caporedattore Primož Repar.

L’anno scorso si è data da fare anche l’Unione Italiana di Capodistria, che cerca di divulgare la letteratura degli italiani d’Istria. I Racconti di guerra (Vojne zgodbe) di Nelida Milani sono stati tradotti da Alenka Jovanovski. Un’altra interessantissima opera che da adesso possiamo leggere anche in sloveno per merito dei traduttori Uršula Lipovec Čebron e Gašper Malej è il romanzo di un autore italiano troppo poco conosciuto, il rovignate-polesano Ligio Zanini (1917 – 1993), tra l’altro reduce di Goli otok: di questa esperienza parla anche il suo romanzo Martin Muma. Le parti vernacolari di questi due libri sono state trasposte in dialetto istriano sloveno da Alferija Bržan. Gašper Malej ha tradotto, sempre per l’Unione Italiana, il libro di poesie di Alessandro Damiani, morto a ottobre dell’anno scorso, Illudere parvenze di vita (Slepiti videze življenja); Andreja Kalc (traduttrice premiata come Miglior traduttore sloveno del 2015), invece, ha volto in sloveno l’opera per ragazzi Mini e Maxi (Mini in Maxi). Tutte le edizioni istriane sono munite da una prefazione di Elis Deghenghi Olujić.

Una importante lacuna è stata colmata dalla casa editrice LUD Literatura e dal traduttore Janko Petrovec, che ha fatto una selezione di racconti di Achille Campanile raccogliendoli sotto il titolo sloveno di Zgodbe proti nespečnostiAchille_Campanile_1942

Achille Campanile

Presso la Sanje, che proprio in questi giorni sta compiendo il suo 18˚ anniversario di attività editoriale, è uscito L’autobus di Rosa (Avtobus Rose Parks) di Fabrizio Silei, in traduzione di Dean Rajčić.

Solo dopo questo lungo elenco, per cui il merito va alle piccole e medio-grandi case editrici, passiamo alle maggiori.

Peter_Pavel_VergerijUn importante contributo è quello della Beletrina che ha pubblicato il romanzo storico sul vescovo di Capodistria Pietro Paolo Vergerio, collaboratore e mentore del protestante sloveno Primož Trubar (lo stimolò a tradurre la Bibbia in sloveno, insieme pubblicarono piú libri, i primi in lingua slovena): Il male viene dal nord (Zlo pride s severa: roman o škofu Vergeriju) di Fulvio Tomizza, in traduzione di Vera Troha. Milan Rakovac ne illustra lo sfondo in una prefazione tradotta da Irena Urbič.

La Cankarjeva založba ha dato vita al seguito di Mr Gwyn, già tradotto in sloveno, i tre racconti Tre volte all’alba (Trikrat ob zori) di Alessandro Baricco, trasmessi ai lettori sloveni sempre dal traduttore Janko Petrovec. La Cankarjeva založba fa ormai parte del piú grande editore sloveno, la Mladinska knjiga. Nel 2015, quest’ultima ha affidato diverse traduzioni a Anita Jadrič: Non ti muovere (Ne premikaj se) di Margaret Mazzantini, L’acustica perfetta (Popolna akustika) di Daria Bignardi (ne abbiamo scritto qui), Il nero e l’argento (Črnina in srebro) di Paolo Giordano e I giorni dell’abbandono (Dnevi zavrženosti) della fantomatica Elena Ferrante. In traduzione di Katja Benevol Gabrijelčič, invece, il numero uno dell’editoria slovena ha pubblicato Il sentiero dei profumi (Tako diši ljubezen) di Cristina Carboni. Tutti questi libri hanno avuto piú eco rispetto a quelli italiani pubblicati da altre case editrici slovene, forse non solo grazie alla fama di cui godono già nella loro patria ma anche per merito di una pubblicità piú “aggressiva” e delle scritture non troppo esigenti che hanno raggiunto un vasto pubblico. Soprattutto la Ferrante, che è piaciuta anche ai critici sloveni di un certo livello.


Trikrat ob zori
ČrninaFerranteMazzantini

A prescindere dalle traduzioni pubblicate dalle case editrici ecclesiastiche, i libri illustrati per bambini spesso di dubbia qualità e le raccolte di poesie pubblicate e tradotte in italiano a proprie spese dagli autori sloveni stessi, questo potrebbe essere l’elenco di traduzioni letterarie slovene dei libri italiani dell’anno scorso. E viceversa?

Segnaliamo soprattutto le recenti uscite dei romanzi Stanotte l’ho vista (To noč sem jo videl; Comunicarte Edizioni) di Drago Jančar, tradotto da Veronika Brecelj (approfondimento), e Cefuri raus. Feccia del Sud via da qui (Čefurji raus) di Goran Vojnović tradotto da Patrizia Raveggi e pubblicato presso Forum Editrice Universitaria Udinese). Nel campo della poesia menzioniamo tre raccolte, delle quali due di Josip Osti: Ombre di lucciole (Sence kresnic; casa editrice Pivec) al quale il nostro blog ha dedicato un post), e Nella terra di nessuno (Na nikogaršnji zemlji; Multimedia edizioni). Tutte e due sono state tradotte da Jolka Milič. La terza raccolta è quella di Miroslav Košuta La ragazza dal fiore pervinca (Del Vecchio Editore, traduzione a cura di Tatjana Rojc) che ripercorre l’intero arco della produzione poetica“ dell’autore (200 pp.). Infine menzioniamo anche il racconto Ricordare vuol dire creare una storia (Spomniti se, pomeni narediti zgodbo) di Miha Mazzini, creato in occasione della partecipazione di questo scrittore sloveno al festival della Stazione Topolò (per saperne di piúStanotte - naslovnica IT2

Con questo articolo vogliamo ringraziare gli autori, traduttori, curatori, editor, case editrici e intermediari tra le due culture, che hanno avuto il merito di far nascere tutte le opere menzionate. Vi saremo grati se, nel caso avessimo dimenticato qualcosa, ce lo faceste notare.

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.