Home

Odkrili smo Anno Lauro Biagini in njen roman Come la foresta ama il fiume – Storia di una resistenza (Kakor gozd ljubi reko. Zgodba o odporništvu), umeščen v našo bolnišnico Franjo. Avtorici smo zastavili nekaj vprašanj, objavljamo pa tudi odlomek v izvirniku. / Abbiamo scoperto Anna Laura Biagini e il suo romanzo Come la foresta ama il fiume – Storia di una resistenza, ambientato nel clandestino ospedale partigiano di Franja, nascosto in una stretta valle slovena. Vi proponiamo qui un nostro colloquio con l’autrice e, di seguito, un brano estratto dall’opera letteraria. 

Casa: Il Suo romanzo, a noi che ci adoperiamo per intessere rapporti e scambi fra le letterature italiana e slovena, ci ha incuriosito proprio per la collocazione geografica del luogo in cui si svolge, fra la Slovenia e l’Italia. Come ha fatto a venire a conoscenza dell’ospedale partigiano di Franja, Lei che vive nell’Italia Centrale?

Biagini: Nel 2007 ero in vacanza in Slovenia ed ho visitato l’Ospedale Partigiano di Franja prima dell’alluvione. Sono rimasta subito affascinata dal luogo, dalla sua storia e incuriosita dal fatto che in Italia fossero in pochi a conoscerla. Mi sono messa a cercare pubblicazioni su Franja e poi mi sono lasciata ispirare.

Casa: Le vicende – fittizie ma ispirate alla realtà, – nell’opera vengono rievocate dai personaggi sopravvissuti, dopo oltre quaranta anni, e risalgono al periodo della lotta partigiana, portata avanti da formazioni volontarie sia italiane che slovene. Ma nel Dopoguerra il destino dei due Paesi fu alquanto diverso, come pure, sappiamo, diverse erano state le linee politiche presenti durante la guerra nelle due milizie partigiane. È presente in Come la foresta ama il fiume tale dissimiglianza e varietà di vedute politiche?

Biagini: Sì, è un elemento che in quanto scrittrice non mi competeva approfondire, poiché lascio le analisi approfondite agli storici. Il mio intento era raccontare la storia romanzata di Franja per poterla avvicinare ai lettori ma ovvimente, senza apologie alcune, la tensione politica si respira nel romanzo, attraverso lo smarrimento della protagonista e tramite le conseguenze che la Storia ha avuto sulle storie.

Casa: Amore, amicizia, solidarietà e coraggio sono gli elementi principali che esalano dalla narrazione. Eppure, dichiarano le note di presentazione del suo libro, nell’ospedale partigiano di Franja ”si fanno scelte non solo coraggiose ma anche mosse dal potere e dall’interesse politico. A farne le spese a costo della vita stessa, sono giovani volontari, donne e uomini che subordinano i loro desideri alla causa della libertà, che sacrificano interamente la loro esistenza seguendo ordini che non sempre condividono, donando tutto ciò che hanno, eccetto l’amore. Tra di essi Milen, una ragazza italo-slovena che si trova catapultata in questo mondo clandestino e pericoloso, dove oltre a salvare vite, dovrà proteggere anche se stessa”. Vorrebbe approfondire questi aspetti?

Biagini: Sarebbe un’ipocrisia raccontare Franja come un campeggio. Tra la dirigenza dell’Esercito di Liberazione e le altre fazioni partigiane alleate c’erano precisi piani politico-militari, che, sebbene opinabili, hanno comunque portato alla cacciata dei Nazisti. Chi vi ha partecipato lo ha fatto con sincerità, anche forse con un pizzico di inconsapevolezza, per la grande opera che si stava intessendo in quei territori e che spesso ha significato il sacrificio della vita stessa per una causa maggiore. Milen, la protagonista è una di essi, che si ritrova come infermiera partigiana nella lotta di liberazione senza sapere bene qual è la portata del movimento e quanto può influenzare le vite private di chi vi prende parte. Lo scoprirà a proprie spese come molti dei protagonisti che prima di essere partigiani erano comunque uomini e donne con dei sentimenti e dei desideri personali.

Casa: Quali Autori Le interessano, fra gli italiani che – soprattutto tra gli anni Quaranta ed i Sessanta ma anche dopo – furono tra i protagonisti del ricco filone della narrativa partigiana?

Biagini: Ho letto Calvino, Pavese, Vittorini, ma soprattutto ho amato Primo Levi.

Casa: Può il Suo romanzo proporre qualcosa che faciliti l’unione, la crescita comune e la fraternità fra i nostri popoli, le cui differenze (storiche, linguistiche, civili, politiche ecc.) sono ancora tante nell’A. D. 2015?
Biagini: Me lo auguro, considerando lo stupore dei miei concittadini ad esempio, quando hanno scoperto Franja e la Slovenia, così poco nota in centro Italia, non solo dal punto di vista turistico, che credo sia in espansione, ma anche dal punto di vista storico. Pochi conoscono le differenze tra le varie regioni della ex Jugoslavia e il ruolo della comunità slovena in Italia. Io stessa mi sono dovuta documentare a inizio stesura.

Casa: Conosce degli Autori sloveni – di qualunque genere letterario: narrativa, poesia, saggistica…?

Biagini: Sto leggendo proprio adesso Boris Pahor.

Casa: Molte grazie per la disponibilità

Biagini: Grazie a voi per l’interessamento. E’ un onore essere letti proprio da voi.


copj170.asp

Hiša: Ker nas zanimajo italijansko-slovenski literarni odnosi in izmenjave, je vaš roman zbudil pozornost Case Hiše ravno zaradi svoje zemljepisne umestitve: dogaja se namreč v Sloveniji in Italiji. Kako ste vi, ki živite v srednji Italiji, izvedeli za partizansko bolnišnico Franja?

Biagini: Leta 2007 sem bila na počitnicah v Sloveniji in sem partizansko bolnišnico Franja obiskala pred povodnijo. Kraj in njegova zgodovina sta me pri priči prevzela in začudila sem se, da v Italiji le malokdo ve zanju. Začela sem iskati gradivo o Franji, potem pa sem se prepustila navdihu.

Hiša: Dogodke v vašem romanu, ki so izmišljeni, čeprav zajemate iz resničnosti, in segajo v čas partizanskega boja, ki so ga bíle italijanske in slovenske prostovoljne enote, po več kot štiridesetih letih obujajo preživeli protagonisti. Toda po vojni sta bili usodi obeh držav še kako različni, kakor sta bili med vojno različni tudi politični liniji obeh partizanskih vojsk. Je v romanu Come la foresta ama il fiume razbrati te razkorake in divergentna stališča?

Biagini: Ja, tega vidika se kot pisateljica nisem čutila dolžna poglabljati, kajti temeljite analize prepuščam zgodovinarjem. Moj namen je bil napisati romansirano zgodbo o Franji, da bi jo približala bralcem; seveda pa je, brez kakršnihkoli apologij, politična napetost v romanu očitna, in sicer skozi zbeganost protagonistke in skozi zgodovinske posledice za usode posameznikov.

Hiša: Ljubezen, prijateljstvo, solidarnost in pogum so poglavitne prvine vaše pripovedi. Pa vendar, piše v predstavitvi vaše knjige, se v partizanski bolnišnici Franja »sprejemajo ne samo srčne
odločitve, ampak tudi take, ki jih ženejo moč in politični interesi. Ceno zanje, tudi z življenjem, plačujejo mladi prostovoljci, ženske in moški; pred svojimi željami dajejo prednost svobodi, ki se ji povsem žrtvujejo, ravnajo v skladu z ukazi, s katerimi se vedno ne strinjajo, in podarjajo vse, kar imajo, razen ljubezni. Med njimi je Milen, italijansko-slovensko dekle, ki se znajde v tem skrivnem in nevarnem svetu, kjer ne samo, da rešuje življenja, ampak mora zavarovati tudi sebe.« Nam lahko poveste kaj več o tem?

Biagini: Hinavsko bi bilo, če bi o Franji govorila kot o taboru. Med vodstvom osvobodilne vojske in drugimi partizanskimi frakcijami so bili natanko določeni politično-vojaški načrti, ki so bili sicer sporni, vendar so nazadnje pregnali naciste. Kdor je pri tem sodeloval, je to delal iskreno, morda tudi ne da bi se zavedal, da se dogaja nekaj velikega, kar pogosto pomeni žrtvovati življenje za višji cilj. Junakinja Milen, ena izmed njih, se v osvobodilnem boju znajde kot partizanska bolničarka, ne da bi dobro vedela, kako daleč seže gibanje in koliko lahko vpliva na zasebno življenje. Za to odkritje plača svojo ceno, kakor mnogo drugih protagonistov, ki so bili, preden so šli v partizane, navadni ljudje s svojimi čustvi in željami.

Hiša: Katere italijanske avtorje, predvsem tiste, ki se od štiridesetih do šestdesetih let prejšnjega stoletja uvrščajo v bogato smer partizanskega pripovedništva, bi izpostavili?

Biagini: Brala sem Calvina, Paveseja, Vittorinija, predvsem pa mi je bil všeč Primo Levi.

Hiša: Utira vaš roman pot enotnosti, skupni rasti in bratstvu med našima narodoma, med katerima je še leta 2015 n. št. še toliko razlik (zgodovinskih, jezikovnih, civilizacijskih, političnih)?

Biagini: Upam, da ja, če na primer pomislim, kako začudeni so bili moji rojaki, ko so odkrili Franjo in Slovenijo, ki je v srednji Italiji tako malo znana, ne le glede turizma, ki je po mojem v razcvetu, ampak tudi glede zgodovine. Le redki vedo za razlike med republikami nekdanje Jugoslavije in za vlogo slovenske skupnosti v Italiji. Še sama sem se morala poučiti, ko sem snovala roman.

Hiša: Poznate slovenske avtorje katerekoli zvrsti, pisatelje, pesnike, esejiste …?

Biagini: Prav zdaj berem Borisa Pahorja.

Hiša: Najlepša hvala za pogovor.

Biagini: Hvala vam za pozornost. V čast mi je, da me berete prav vi.


AR-131029817 Il medico Franja Bojc Bidovec, che ha dato il nome al famoso ospedale partigiano / Znamenita dr. Franja Bojc Bidovec, po kateri je bolnišnica dobila ime (foto Gorenjski glas)

L’estratto / Odlomek

Con i compagni ci scambiammo occhiate incerte ma il timore lasciò presto spazio al sollievo di aver ritrovato tutto pressappoco com’era, dopo il primo impatto disorientante. Procedendo oltre il ponte superiore infatti, intravedemmo tra gli alberi la casetta della centrale elettrica e sulla sinistra, tutti cercarono con lo sguardo un punto vago tra i cespugli. Il posto dove venivamo a sotterrare gli arti amputati. Riacquistando dimestichezza, salimmo lungo una scala di legno che prima non c’era e che ci condusse direttamente davanti alla baracca dove avevano trovato alloggio gli invalidi. Davanti ad essa era stato allestito uno stanzino per la vendita dei biglietti d’ingresso al museo. Sotto di noi il serbatoio dell’acqua si ergeva intatto sotto il suo vello di muschio. A seguire incontrammo la lavanderia, il locale caldaia e la stanza del personale sanitario, dove molti di noi sostarono dinanzi alla porta aperta…

Io visitai anche uno dei bunker sotterranei, dove ci rifugiavamo durante i bombardamenti. Il tanfo di sangue e sudore era sparito, sostituito dall’odore del terriccio umido ma vi sostai poco perché un’inconsueta claustrofobia mi respinse all’esterno. Trovai quasi invariate la sala da bagno e la stanza della radiologia, che mi erano care quanto il dormitorio. La vista di ogni luogo mi inferse un colpo secco allo stomaco. La mia memoria gelosamente custodita si ritrovò nuda, davanti a tanti flash scattati da una macchina impietosa. I ricordi possono essere crudeli, quando ricompaiono improvvisi.

In trance, nell’aria immobile, sentivo le voci dei presenti che iniziavano a circolare di nuovo meno titubanti, accavallandosi a quelle dei fantasmi del passato. Camminavo lenta nelle stanze deserte. Le assi del pavimento perfettamente linde, la carta marroncino attaccata alle pareti, cordoni divisori a ridosso dei mobili. Erna era diventata un vero museo all’aria aperta. Non provai dispiacere per questo ma l’intensità del dolore crebbe lo stesso ad ogni passo. Per ciascuna branda esposta ricordai un ferito, per ogni sedia un amico, per ogni arma un soldato. La macchina da scrivere in mostra dov’era sempre stata, pareva solo che aspettasse di essere ancora usata. Tanta nitidezza risultava surreale. In trance, nell’aria immobile, sentivo le voci dei presenti che iniziavano a circolare di nuovo meno titubanti, accavallandosi a quelle dei fantasmi del passato. Camminavo lenta nelle stanze deserte. Le assi del pavimento perfettamente linde, la carta marroncino attaccata alle pareti, cordoni divisori a ridosso dei mobili. Erna era diventata un vero museo all’aria aperta. Non provai dispiacere per questo ma l’intensità del dolore crebbe lo stesso ad ogni passo. Per ciascuna branda esposta ricordai un ferito, per ogni sedia un amico, per ogni arma un soldato. La macchina da scrivere in mostra dov’era sempre stata, pareva solo che aspettasse di essere ancora usata. Tanta nitidezza risultava surreale.

Annunci

One thought on “Anna Laura Biagini

  1. Pingback: Come la foresta ama il fiume su Papirnata Hisa | Laboratoriodellacomunicazione

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.