Home

Čas je za nagradi kresnik in strega! / È tempo di premi Strega e Kresnik!

kresnik logo

Kresnik in Strega 2015

V drugi polovici aprila se začne obdobje literarnih nagrad za prozo tako v Sloveniji kakor v Italiji: v prvi državi je to kresnik, v drugi strega.

In v čem se nagradi razlikujeta? Medtem ko je italijanska, katere začetek sega v daljnje leto 1947, dobila ime po sloviti znamki likerja, se slovenska, ki letos poteka petindvajsetič, navezuje na staroslovanskega boga, ki zaznamuje poletni solsticij (in zmagovalec je razglašen prav 23. junija).

Pri stregi na samem začetku starta kar šestindvajset naslovov, pri kresniku jih je izbranih deset. Nadaljnji italijanski izbor je bil letos razglašen 16. aprila z dvanajstimi imeni, 10. junija bo žirija glasovala za peterico, 2. julija pa izvolila zmagovalca. Deset kresnikovih imen pa je bilo znanih 23. aprila, imena peterice bomo izvedeli mesec dni pozneje, in kot rečeno, ime zmagovalca 23. junija.

Italijanska žirija šteje kar štiristo kulturnikov, med njimi so tudi nekdanji prejemniki nagrade, ki predlagajo naslove, s tem da morata biti pod vsako kandidaturo podpisana dva žiranta t. i. nedeljskih prijateljev (Amici della domenica). Njihovim glasovom se pridruži še kakih petnajst skupinskih glasov, ki jih oddajo šole in univerze, iz tujine pa italijanski kulturni inštituti. K štiristotim glasovom je treba prišteti še šestdeset t. i. močnih bralcev, ki jih vsako leto imenujejo neodvisne knjigarne. Nad organizacijo bdi upravni odbor, ki ga sestavlja trinajst članov in ki niso nujno literarni kritiki, ampak so lahko tudi lingvisti (letos Tullio de Mauro, Valeria Della Valle in Luca Serianni), novinarji (Simonetta Fiori), esejisti (Enzo Golino), politiki na področju kulture (Giovanna Marinelli), podjetniki (Giuseppe Gori, Alberto Foschini, Luca Serianni, Maurizio Stirpe in Giuseppe D’Avino, predsednik Confindustrie (Generalne konfederacije italijanske industrije) iz kampanijskega mesta Beneventa in upravitelj tovarne likerja strega, katere sedež je prav tako v Beneventu) in nazadnje trije nekdanji dobitniki nagrade (Paolo Giordano, Melania G. Mazzucco in Edoardo Nesi).

Bolj enostavno je pri Slovencih, kjer so letos v žiriji štirje člani: Gabriela Babnik, Igor Bratož, Aljoša Harlamov in Tina Kozin, ki so vsi literarni kritiki in avtorji.

Italijansko nagrado, ki je ne more prejeti isti avtor, če od njegove zadnje nagrade niso minila tri leta, lahko podelijo tudi ex aequo, čeprav se to še ni zgodilo. Tudi nagrade kresnik nista še nikoli hkrati prejela dva pisatelja. Strega podeljuje tudi nagrado za mlade in za evropske avtorje, medtem ko pozna kresnik samo kategorijo romanov, izdanih v preteklem letu. Je pa nekaj, kar je obema nagradama skupno: malo ženskih imen med nominiranci in enaka nagradna vsota – srečni dobitnik, tako slovenski kakor italijanski, bo prejel 5000 evrov (v Italiji jo nakazuje beneventska tovarna likerja, v Sloveniji zanjo poskrbi dnevnik Delo).

Dvanajst naslovov za nagrado strega 2015, oznanjenih 16. aprila:

Il paese dei coppoloni Vinicia Capossele, ki je tudi kantavtor in instrumentalist;

– La sposa Maura Covacicha, tržaškega avtorja, čigar Trst, obrnjen na glavo imamo tudi v slovenskem prevodu;

Storia della bambina perduta fantomske avtorice Elene Ferrante;

Final cut Vinsa Gallica, 39-letnega knjigarja kalabrijskega rodu;

Chi manda le onde, koralni roman Fabia Genovesija;

La ferocia, četrti roman Nicole Lagioie;

Il genio dell’abbandono pisateljice, pesnice, igralke in režiserke Wande Marasco;

Se mi cerchi non ci sono univerzitetne profesorice psihologije Marine Mizzau;

Come donna innamorata literarnega kritika in univerzietnega profesorja Marca Santagate;

– Via Ripetta 155 Clare Sereni, ki je aktivna tudi na političnem in družbenem prizorišču;

XXI Secolo, po besedah spletnega mesta Satisfiction »vznemirljiv roman, ki nam nastavlja ogledalo” Paola Zardija;

Dimentica il mio nome, stripovska knjiga Zerocalcareja, ki je psevdonim (»nič zobnega kamna«) Micheleja Recha.

Deset slovenskih imen pa je:

Evald Flisar, doselej nominiran že osemkrat, s Tam me boš našel;

– Polona Glavan, nominiranka leta 2002, s Kakorkoli;

– Katarina Marinčič, nagrajena že leta 2002, s Po njihovih besedah;

Miha Mazzini, čigar Kralj ropotajočih duhov je leta 2008 izšel pri Fazi Editore, z Izbrisano; ­

Sebastijan Pregelj, doslej štirikratni nominiranec, s Kroniko pozabljanja;

Veronika Simoniti z romanesknim prvencem Kameno seme;

Andrej E. Skubic, mojster jezikovnih registrov in fabuliranja, s Samo pridi domov;

Marko Sosič, tržaški avtor, dobro znan tudi v Italiji, s Kratkim romanom o snegu in ljubezni;

Dušan Šarotar s poetičnim romanom Panorama: pripoved o poteku dogodkov;

Aleš Šteger, ki je letos nominiran prvič, in sicer z metafizično kriminalko Odpusti.

Srečno pot vsem!


strega

Kresnik e Strega 2015

La seconda metà di aprile è l’inizio del periodo dei premi letterari per la narrativa sia in Slovenia che in Italia: rispettivamente il Kresnik e lo Strega.

Ma quali sono le differenze tra i due grandi premi? Mentre quello italiano, nato nel lontano 1947, prende il nome dalla famosa marca di liquore, quello sloveno, che quest’anno si tiene per la venticinquesima volta, si riferisce al dio pagano slavo che segnala il solstizio estivo – ed è proprio il 23 giugno che viene proclamato il vincitore.

Lo Strega vede selezionati in primis ben ventisei titoli, il Kresnik invece dieci. Un’ulteriore selezione “streghesca” è stata proclamata il 16 aprile con dodici nomi, il 10 giugno sarà effettuato lo spoglio dei voti per decidere la cinquina e il 2 luglio verrà eletto il vincitore. I dieci nomi “kresnikiani”, invece, sono stati resi noti il 23 aprile, la cinquina si saprà un mese piú tardi e, come già menzionato, il 23 giugno sarà proclamato il vincitore.

La giuria italiana conta quattrocento persone dell’ambiente culturale, tra cui gli ex vincitori, che propongono dei titoli, purché ogni candidatura sia supportata almeno da due giurati dei cosiddetti Amici della domenica. Il voto viene completato da circa quindici voti collettivi, espressi da scuole, università e Istituti Italiani di Cultura all’estero. Si aggiungono al voto dei Quattrocento anche sessanta lettori forti selezionati ogni anno dalle librerie indipendenti italiane. L’organizzazione è sorvegliata da un comitato direttivo composto da tredici membri, che non sono necessariamente critici ma possono essere linguisti (quest’anno Tullio de Mauro, Valeria Della Valle e Luca Serianni), giornalisti (Simonetta Fiori), saggisti (Enzo Golino), politici del campo culturale (Giovanna Marinelli), imprenditori (Giuseppe Gori, Alberto Foschini, Luca Serianni, Maurizio Stirpe, Giuseppe D’Avino, presidente dalla Confindustria beneventana nonché Amministratore Delegato del Liquorificio Strega che ha sede nella medesima città campana) e finalmente tre ex premiati (Paolo Giordano, Melania G. Mazzucco ed Edoardo Nesi).

È tutto molto più semplice in Slovenia, dove la giuria conta, quest’anno, quattro membri: sono Gabriela Babnik, Igor Bratož, Aljoša Harlamov e Tina Kozin e sono tutti e quattro critici letterari e autori.

Il premio italiano, che non può essere assegnato allo stesso autore prima che siano passati tre anni dalla sua ultima premiazione, può essere dato anche ex aequo anche se ciò finora non è mai successo. Neanche il Kresnik ha mai visto due premiati insieme. Il Premio Strega ha anche la sezione Premio Strega Giovani e Premio Strega Europeo, il Kresnik, invece, conosce solo una categoria, quella del romanzo sloveno pubblicato nell’anno precedente. Ma c’è un paio di cose che accomuna i due premi: i pochi nomi femminili tra i segnalati e la somma del premio – il fortunato vincitore, sia quello italiano che quello sloveno, si arricchirà di 5.000 euro (in Italia la somma viene versata dal liquorificio beneventano, in Slovenia invece dal quotidiano Delo).

Sono usciti, dunque, il 16 aprile, i dodici titoli finalisti del Premio Strega 2015:

Il paese dei coppoloni di Vinicio Capossela, che è anche cantautore e polistrumentista;

– La sposa di Mauro Covacich, autore triestino conosciuto bene anche in Slovenia;

Storia della bambina perduta di Elena Ferrante, autrice fantasma;

Final cut di Vins Gallico, trentanovenne libraio di origine reggina;

Chi manda le onde, romanzo corale di Fabio Genovesi;

La ferocia, il quarto romanzo di Nicola Lagioia;

Il genio dell’abbandono della scrittrice, poetessa, attrice e regista Wanda Marasco;

Se mi cerchi non ci sono della professoressa universitaria di psicologia Marina Mizzau;

Come donna innamorata del critico letterario e docente universitario Marco Santagata;

– Via Ripetta 155 di Clara Sereni, che s’impegna anche nel campo politico e sociale;

XXI Secolo, “romanzo disturbante che ci ritrae a specchio” (Satisfiction) di Paolo Zardi;

Dimentica il mio nome, libro a fumetti di Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech.

E i dieci nomi sloveni sono:

Evald Flisar, segnalato nel passato ben otto volte, con Tam me boš našel;

– Polona Glavan, segnalata nel 2002, con Kakorkoli;

– Katarina Marinčič, premiata già nel 2002, con Po njihovih besedah;

Miha Mazzini (il cui Giradischi di Tito è uscito presso Fazi editore nel 2008), con Izbrisana; ­

Sebastijan Pregelj, segnalato già quattro volte, con Kronika pozabljanja;

Veronika Simoniti, con l’esordio romanzesco Kameno seme;

Andrej E. Skubic, maestro di registri linguistici e affabulazione, con Samo pridi domov;

Marko Sosič, triestino conosciuto bene anche in Italia, con Kratki roman o snegu in ljubezni;

Dušan Šarotar, con il suo poetico romanzo Panorama: pripoved o poteku dogodkov;

Aleš Šteger, segnalato per la prima volta, con il giallo metafisico Odpusti.

Buon viaggio a tutti gli Autori!

(Foto di “copertina”: Corona d’alloro in metallo dorato del 1898. Museo virtuale, Torino / Fotografija na »naslovnici«: Lovorjev venec iz pozlačene kovine iz leta 1898. Virtualni muzej Torino)

Annunci

4 thoughts on “Kresnik e/in Strega 2015

  1. Aggiornamento sullo Strega: proclamata il 10 giugno la Cinquina 2015: / Peterica nagrade strega, obelodanjena 10. junija 2015: Nicola Lagioia, ”La ferocia” (Einaudi); Mauro Covacich, ”La sposa” (Bompiani); Elena Ferrante, ”Storia della bambina perduta” (e/o); Fabio Genovesi, ”Chi manda le onde” (Mondadori); Marco Santagata, ”Come donna innamorata” (Guanda).

    Mi piace

  2. Ed ecco anche la proclamazione del vincitore del Premio Strega, al termine della votazione romana di ieri 2 luglio 2015. Dunque congratulazioni a Nicola Lagioia e al suo romanzo La ferocia. / Čestitamo tudi letošnjemu nagrajencu strege Nicoli Lagioii za delo La ferocia!

    Mi piace

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.