Home

IMG_20150309_121051_3CS È stata ospite a Lubiana, lunedí 9 marzo, nella centrale libreria della Mladinska knjiga, Daria Bignardi. Davanti a un pubblico abbastanza numeroso, se si considerano l’ora (mezzogiorno) e lo spazio (ristretto ma accogliente), il moderatore Janko Petrovec ha introdotto l’autrice con poche parole, rendendosi conto che chi è venuto alla presentazione di Popolna akustika (L’acustica perfetta, tradotto in sloveno da Anita Jadrič), il libro l’ha già letto e vorrebbe soltanto approfondire l’argomento. E non è neanche lo scopo di questo blog svelare piú di tanto la trama; limitiamoci a dire che L’acustica perfetta parla di Sara e Arno, due coniugi che vivono in perfetta armonia, finché lei inaspettatamente parte senza spiegazione. Il resto “procede sviluppandosi quasi come un giallo” (Petrovec) dove piano piano davanti ai nostri occhi si svela il passato e il tutto gira intorno alla questione su quanto ci si conosca all’interno di una coppia: “conoscere l’altro, in una coppia è un’arma vincente”, aggiunge la scrittrice.

In seguito, Petrovec ha fatto alla Bignardi qualche domanda a base di spunti piú originali di quelli che avevamo letto finora nelle recensioni di questo romanzo. Secondo lui, per esempio, il romanzo apporta un concetto moderno del sesso sociale e biologico che non sono la stessa cosa: l’uomo diventa portatore di valori quali la cura della famiglia, la fedeltà, la sensibilità, mentre la donna è in cerca di autorealizzazione e di libertà. La Bignardi, che racconta tutta la storia in prima persona, nei panni di Arno, ha confermato che alcuni lettori uomini si sono sentiti piú vicini al personaggio di Sara e alcune lettrici piú al protagonista. Qualche lettore sloveno, seguace del profilo Facebook della Mladinska knjiga, invece, ha espresso il desiderio di leggere il romanzo dal punto di vista della moglie.

Alla riflessione di Daria Bignardi, che un grande stimolo sta nel tema del passato e delle cose che esso nasconde nel presente (anche la vita dei nostri antenati è importantissima per noi che veniamo dopo), Petrovec ha legato la domanda piuttosto delicata sul suocero della Bignardi uscito qualche anno fa dalla prigione dove aveva scontato la pena di 22 anni: come questo fatto avrà influenzato la vita dei nipoti? Invece di una risposta concreta abbiamo sentito solo pensieri generali sulla famiglia; la scrittrice è stata però piú personale nel rispondere alla domanda “Com’è il divorzio ideale?” (che il moderatore ha tratto dalla inversione della banale “Com’è il rapporto ideale?”): la sua separazione dal primo marito è stata indolore perché il matrimonio è stato percepito e riconosciuto dai due come uno sbaglio.

Ma per non cadere nella cronaca rosa, menzioniamo il gusto della Bignardi per il modo di scrivere dell’autrice fantasma Elena Ferrante, che ha a che fare con il suo essere nascosta. E guarda caso, osserva (senza ironia) Casa Hiša, uno dei possibili autori che si potrebbero nascondere dietro al nome dell’inesistente Ferrante, Goffredo Fofi, ha apprezzato sin dall’inizio la scrittura della Bignardi.

E adesso tocca a voi farvi un’opinione di questo romanzo e capire se meriti i riflettori, o se si tratti solo di luci reindirizzate dal palcoscenico televisivo (essendo la Bignardi nota conduttrice televisiva) sulla carta. Ma forse questo è soltanto un pregiudizio e un freno di cui si rende conto anche l’autrice (“Probabilmente non comprerei mai un libro di qualche conduttore televisivo”) che ha conquistato subito il pubblico sloveno con la sua spontanea simpatia.

E cosa tocca fare adesso a Daria Bignardi? Visto il capitale della fama, forse entrare in politica, le chiede Petrovec (e aggiunge spiritosamente prima di ottenere la sua risposta “E perché no?”)? Perché è un posto di pazzi, risponde senza pensarci due volte la Bignardi, alla quale avevano già fatto delle proposte allettanti in proposito. Meglio aspettare e rallegrarsi dell’uscita del suo nuovo romanzo La santa dell’impossibile, che sarà in libreria a maggio di quest’anno.

(14 marzo 2015)


IMG_20150309_120703_1CS V ponedeljek, 9. marca, je bila gostja v ljubljanski knjigarni Konzorcij italijanska avtorica Daria Bignardi. Pred občinstvom, ki je bilo dokaj številno, če upoštevamo uro (poldan) in prostor (majhen, vendar gostoljuben), jo je moderator Janko Petrovec uvedel le z nekaj besedami, saj se je zavedal, da je večina obiskovalcev predstavitve Popolne akustike (L’acustica perfetta, v prevodu Anite Jadrič), knjigo že prebrala in si zdaj želi izvedeti še kaj več. In tudi namen našega bloga ni, da bi razpredal o zapletu tega romana; razkrijmo samo, da govori Popolna akustika o Sari in Arnu, zakoncih, ki živita v popolni harmoniji, vse dokler ona nepričakovano in brez pojasnila ne odide. Kar sledi, »se odvija skoraj kakor v kriminalki« (Petrovec), pred našimi očmi se počasi razkriva preteklost in vse se zavrti okrog vprašanja, koliko se dva v paru sploh poznata: »Spoznavati drugega je v zakonu zmagovalno orožje«, dodaja pisateljica.

V nadaljevanju je Petrovec zastavil Darii Bignardi tudi nekaj vprašanj, ki so bila izvirnejša od siceršnjih razmišljanj v dosedanjih recenzijah tega romana. Po njegovem, denimo, prinaša to delo moderno pojmovanje socialnega in biološkega spola, ki nista več eno in isto: moški tu postane nosilec vrednot, kot so skrb za družino, zvestoba in senzibilnost, ženska pa išče samorealizacijo in svobodo. Bignardijeva, ki je vso zgodbo napisala v prvi osebi Arna, je pritrdila rekoč, da so se nekateri moški bralci čutili bliže Sari, bralke pa protagonistu. Na fb profilu Mladinske knjige je menda nekdo zapisal željo, da bi zgodbo prebral še z ženinega vidika. Na razmišljanje Darie Bignardi, da je preteklost s svojim skritim vplivom na sedanjost (tudi življenje naših prednikov je zelo pomembno za nas) močen vzgib za pisanje, je Petrovec navezal bolj ko ne občutljivo vprašanje o avtoričinem tastu, ki je bil zaprt dvaindvajset let: kako je vse to vplivalo na njegove vnuke? Toda namesto konkretnega odgovora smo lahko slišali le posploševanje o družini. Pisateljica pa je bila bolj osebna pri odgovoru na vprašanje »Kakšna je idealna ločitev?« (ki ga je moderator postavil na glavo iz banalnejšega »Kakšna je idealna zveza?«): pisateljičina ločitev od prvega moža je bila neboleča, ker sta oba ugotovila in priznala, da je bil zakon napaka.

Preden nam spodrsne v opravljivo kroniko, pa omenimo, da je Bignardijevi zelo blizu pisanje fantomske pisateljice Elene Ferrante, povezano prav z njeno skrivnostnostjo. In, kakšno naključje, (brez ironije) opaža Casa Hiša, eden med možnimi avtorji, ki bi se utegnil skrivati za imenom neobsotoječe Ferrantejeve, Goffredo Fofi, je že od samega začetka dobro ocenil pisanje Darie Bignardi.

Zdaj je na vas, da si ustvarite mnenje o tem romanu in ugotovite, ali si res zasluži reflektorje ali pa gre samo za luči, preusmerjene s televizijskih odrov (kajti Bignardijeva je znana televizijska voditeljica) na papir. Mogoče pa je to zadnje le predsodek ali zavora; te se zaveda tudi pisateljica (»Verjetno ne bi nikoli kupila knjige kakega TV voditelja.«), ki je slovensko občinstvo že na samem začetku ljubljanskega nastopa osvojila s spontano simpatičnostjo.

Kaj pa zdaj čaka Dario Bignardi? Glede na kapital svoje slave bi lahko stopila v politiko, je namignil Petrovec (in v isti sapi, preden je dobil odgovor, duhovito dodal: »In zakaj ne?«). Ker je tam norišnica, je brez pomisleka odgovorila Bignardijeva, ki so ji v preteklosti že dajali mamljive tovrstne ponudbe. Bolje bo počakati in se veseliti na italijanski izid novega romana La santa dell’impossibile (Svetnica nemogočega) maja letos.

(14. marec 2015) 

BignardiCOP_Daria Bignardi_Acustica_perfetta.indd

Annunci

2 thoughts on “Daria Bignardi a Lubiana / Daria Bignardi v Ljubljani

  1. Pingback: Prevodi 2015 / Traduzioni 2015 | La casa di carta - Papirnata hiša

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.