Home

Predstavljamo mladega pesnika iz Kopra s pesmimi v izvirniku in njegovem prevodu. / Presentiamo il giovane poeta di Capodistria con le poesie in originale e tradotte da lui in italiano.

POD KAMNI PLEŠEM

Ne bom postavljal klesanih spomenikov,

s hladne površine prerisoval razmerja togih točk.

Jaz sem tisti, ki pod kamni pleše,

z želom, naperjenim v lastno srce.

 

Niti enemu samemu peščenemu zrnu

ne dopustim, da bi spolzelo iz lijaka,

se izmuznilo trenju mlinskih kamnov,

ne da bi se pod njihovo težo v zlato upepelilo.

 

V vsakem trenutku se lijak izprazni,

v vsakem trenutku ga novo zrnje napolni.

Vse, česar si nikdar nisem prisvojil,

nosim večno s seboj.

 

SOTTO I MASSI IO DANZO

 

Non erigerò monumenti scolpiti,

dalla fredda superficie non ricalcherò

relazioni di rigidi punti.

Io sono colui che danza sotto i massi,

con l’aculeo puntato contro il mio cuore.

 

Nemmeno a un solo granello di sabbia

permetto che scivoli fuori dall’imbuto,

che sfugga all’attrito delle macine in pietra,

senza che sotto il loro peso

in oro si incenerisca.

 

In ogni istante l’imbuto si svuota,

in ogni istante nuovo grano lo riempie.

Tutto quello, di cui mai mi sono appropriato,

porto eternamente con me.


NIKE SAMOTRAŠKA

Kaj ve Nike Samotraška o mehkobi,

ko poka in se lomi, namesto da bi se gubala?

Vsak drobec je muzejski artefakt.

Zakaj je že ne razstrelijo?

 

Kaj ve Afrodita Knidska o gladkosti in vonju kože,

ko je nema in hladna kot epruveta ali cev,

ki jo je z bistvom mogoče napolniti?

 

Kaj ve marmornata klada iz Carrare o čutenju in čudi telesa,

kaj o dotiku, soku, citoplazmi, celici,

o izločanju, pretakanju, presnavljanju,

kaj ve o bolečini, kaj o misli, veličini, brezupu,

smislu, etiki, iskanju?

 

Kaj o zarezah, udarcih, odrgninah, modricah, oteklinah,

ožganinah, kaj ve o regeneraciji in rasti,

kaj o plojenju in rojstvu?

Kaj ve o umetnosti marmornata klada?

 

Kaj ve marmor, razen o eroziji in škodljivosti kislega dežja,

o staranju, pešanju, bolezni, degeneraciji,

hibridnosti, nevrozah in histeriji,

kaj ve o gnitju, trohnenju, razpadanju, črvih,

katarzi in Bogu?

 

V kompostni jami na koncu vrta

iz semen prezrele melone

poganjajo mladike.

 

NIKE DI SAMOTRACIA

 

Cosa sa Nike di Samotracia della dolcezza,

quando si sgretola e spacca,

invece di incresparsi.

Ogni frammento è un artefatto museale.

Perché non la fanno già esplodere?

 

Cosa sa Afrodite Cnidia

della levigatezza e odore della pelle,

quando è muta e fredda come una provetta

o una conduttura,

che con l’essenza è possibile riempire?

 

Cosa sa un blocco di marmo di Carrara

riguardo alla sensibilità ed indole del corpo,

cosa riguardo al tocco, succo, citoplasma, cellula,

riguardo all’escrezione, spargimento, digestione,

che sa riguardo al dolore, che cosa sul pensiero,

magnificenza, disperazione, senso,

etica, ricerca?

Cosa sa sui tagli, le percosse, le abrasioni,

i lividi, le tumefazioni, le bruciature,

cosa sulla cicatrizzazione e la crescita,

cosa sulla fecondazione e la nascita?

 

Che sa dell’arte

un blocco di marmo?

 

Cosa sa il marmo, all’infuori dell’erosione

della dannosità della pioggia acida,

dell’invecchiamento, indebolimento,

della malattia, degenerazione, bastardaggine,

le nevrosi e l’isteria,

cosa sa della putrefazione, marcitura,

decomposizione, i vermi, la catarsi e Dio?

 

Nella fossa di terriccio

in fondo al giardino

dai semi di un melone troppo maturo

germogliano dei virgulti.


ISTRA

Izpisana z zlatim prahom na modrem polju

je Istra postojanka pred prostranstvi vetra.

Moje kosti znajo napovedati prihajajočo burjo.

Pričakovanje se zgosti na jesen,

ko se škrle zapolnijo z vzdihljaji.

 

Prevejane sape se neslišno prikradejo

do kraškega roba, kjer gonja stepske neuobličenosti

završi v njihovi krvi, da se prek ostre stene

zalučajo nad klobčič morja.

 

Strnjene kot hiše v vaseh nad Dragonjo

ciprese gojijo gručasta sosedska jedra.

Krijejo si hrbte in drstijo. Svoje lirične

krznene sadove polagajo burji pod jezik.

 

ISTRIA

 

Iscritta con polvere dorata su un campo azzurro,

l’Istria è un avamposto dinanzi a distese di vento.

Le mie ossa sanno preannunciare l’avvento della bora.

L’aspettativa si addensa in autunno, quando le crepe

si riempiono di sospiri.

 

I soffi scaltri silenziosamente e di soppiatto

si avvicinano al margine del Carso,

dove l’impulso di informità

delle steppe s’infuria nel loro sangue,

e dall’affilata parete si scagliano

sul gomitolo del mare.

 

Serrate come le case nei villaggi sopra la Dragogna

i cipressi coltivano grumosi nuclei di vicinato.

Si coprono le spalle e proliferano.

Depositano i loro lirici frutti foderati

sotta la lingua della bora.


VOLEK

 

Ob strženu spiralnih stopnic

v sklenjeni vrsti napredujemo navzgor.

Vse, kar zaobjema pogled, je množica

strumnih nog z odmerjenim korakom,

zlizano platišče rude.

 

Če neznanec omaga in obleži,

je to za nas kot dolg korak,

napor prestopanja dveh stopnic hkrati.

 

Po zunanjem robu jaška se

odrabljene postave z vljudno obzirnostjo

spuščajo navzdol. Podrsavanje

jim vliva takt.

 

Vso skrb posvečamo le temu,

da ne bi napravili sramotne napake.

Da v ozkem, zatohlem rovu

koga izmed nas ne bi zajel preplah,

predčasna misel na izhod,

brezglavo pehanje mimo vrste v neznano.

 

Po spirali votle hišice polža voleka

prodiramo v sredico.

Na čedalje drobnejših prečkah

se tudi sami zložno krčimo.

Celimo razpoko v točki izvora.

 

Voda se razlije, ogenj izgori.

Nato se obrnemo na petah

in v tišini po spiralnih stopnicah

korakamo navzven.

 

MURICE TRONCO

 

Nel midollo di scale tortili

avanziamo in fila compatta.

Tutto ciò che scorge lo sguardo

è una moltitudine di piedi febbrili

dal passo misurato

e il pavimento di minerale consumato.

 

Se uno sconosciuto si accascia a terra esausto,

è per noi come un lungo passo,

lo sforzo di superare due gradini alla volta.

 

Dalla parte esterna del pozzo

corpi dimessi discendono

con garbata indulgenza.

Lo strisciar dei piedi infonde loro tatto.

 

Tutta la nostra preoccupazione

è volta a schivare ignobili errori.

Per evitare che nel cunicolo stretto e soffocante

qualcuno di noi venga preso dal panico,

da un precoce pensiero all’uscita,

un’insensata bramosia d’oltrepassare la fila

e procedere verso l’ignoto.

 

Per la spirale del guscio vuoto del murice tronco

penetriamo verso il nucleo.

Su trame sempre più tenui

noi stessi a nostra volta ci restringiamo.

Nel fulcro dell’origine cicatrizziamo la frattura.

 

L’acqua si disperde, il fuoco si consuma.

Poi giriamo sui talloni e, in silenzio,

per le scale tortili marciamo verso l’esterno.


PODOBA STVARI

Moja podoba je prisotna v vsaki stvari.

Lahko bi se zrcalil v leseni mizi,

a je nosilec pregrob.

Lahko bi opazoval tisočkrat

povečana ramena potovati po nebu.

Bistro čelo se ob natančnem pogledu
prek tkanine preobraža v mimobežen oblak.
Bleščava svetlobe razkraja setev odsevov,

kakor kopnijo stopinje v snegu.

Če se zazrem v senco, pod korenine,

tam ne vidim ničesar,

saj ni razloga, da bi se iz nepredirne teme

karkoli prikazalo.

V javorovem listu ne prepoznam svojega obraza

in zdi se, da stvari bivajo ločene od mene.

 

Le včasih se zgodi, da svetloba prodre

skozi prepletene krošnje dreves, živo srebro jezera se zbistri,

svetloba in senca si ob tankem sloju gladine

prislonita hrbta in tedaj glej

kako neulovljivo drviš skozi mnoštvo sveta.

 

L’IMMAGINE DELLE COSE

 

La mia immagine è presente in tutte le cose.

Potrei rispecchiarmi in un tavolo di legno,

ma il supporto è troppo grezzo.

Potrei osservare le mie spalle

ingrandite mille volte peregrinare in cielo.

Quando lo sguardo attraverso il tessuto

è scrupoloso, la fronte limpida si trasmuta

in una nube di passaggio.

 

Lo splendore della luce dissolve

la seminatura dei riflessi,

come si consumano le impronte nella neve.

Se scruto nell’ombra, sotto le radici,

là non scorgo nulla, perché

non c’è ragione che dal buio impenetrabile

qualcosa possa manifestarsi.

Nella foglia dell’acero non riconosco il mio viso,

e così pare che le cose esistano distaccate da me.

 

Raramente accade che la luce penetri

attraverso le fronde intrecciate degli alberi,

l’argento vivo del lago si schiarisce,

lungo il sottile strato di superficie

la luce e l’ombra si accostano le spalle,

ed allora sono un riflesso,

che inacciuffabile infuria attraverso

le moltitudini del mondo.


KAKOR SONCE SEM

Kakor sonce sem nepopoln.

Črne pege mi ohlajajo srčnost.

Bruhajoči stebri ognja

požigajo zeleneče pokrajine.

 

Iz mozga kipita čas in valovanje.

Skozi lupino izžarevata v prostor.

 

Razodetje slehernega žarka,

njegov napor, je moje medleče življenje,

ki se poraja in izzveneva.

 

Vsem enako sije sonce, kadar je blago.

Takrat razdaja svoje darove.

Njegove dlani vse popke razpirajo.

 

COME IL SOLE

 

Come il sole sono imperfetto.

Nere chiazze d’ombra raffreddano

la mia gentilezza.

 

Divampanti colonne di fuoco

incendiano campi verdeggianti.

 

Dal midollo fuoriescono il tempo e le vibrazioni.

Attraverso il guscio emanano nello spazio.

 

La rivelazione di ogni singolo raggio,

il suo sforzo, e la mia effimera vita

che sorge e si dilegua.

 

Eguale per tutti il sole brilla quando è mite.

Allora distribuisce i propri doni.

Le sue mani fanno schiudere ogni bocciolo.

Annunci

One thought on “Jure Vuga pleše pod kamni / Jure Vuga danza sotto i massi

  1. Quel che mi piace della poesia di Jure Vuga è la capacità di dilatarsi in racconto. Sono scaglie di racconto, a dirla tutta, e la sua lingua evocativa ci si adagia, nel racconto, così sottilmente. V’è la tradizione poetica della noste terre assimilata digerita e divenuta altro.

    Piace a 1 persona

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.