Home

Preberete jih lahko v prevodu Barbare Pogačnik in izvirniku. / Le potete leggere sia in traduzione di Barbara Pogačnik che in originale.

Prevod je nastal leta 2014 za festival Mlade rime. / La traduzione è stata fatta nel 2014 in occasione del festival Mlade rime (Rime giovani).  

[31]

So tudi takšni, ki se slepijo

z zgodbo o utopiji in pacifizmu,

pa se potem zavejo, da je to postalo

zanemarljivo vprašanje,

pohlevna misel.

 

In v trenutku se vse spremeni,

spremeni se način dojemanja

resničnosti in svoboda

postane nekaj tako

bežnega, da s tem ne uspeš

napolniti niti kozarca z vodo.

 

Poezija je takšna, kot je

vedno bila: duša sveta;

ampak, a mi bo kdo nekega dne

razložil, zakaj jo je treba

izrabiti vse do zadnjega?

 

Čeprav umirajo,

se ljudje še naprej vrtijo v krogu,

videvam jih vsepovsod,

kmalu bodo med sabo požrli,

če bodo le imeli še dovolj moči.

 

Včasih se v Monigi ustavim in

govorim s STARIM RIBIČEM,

nasmehne se mi, in njegov pogled

se zdi, kot bi v njem pristal

spev siren, ki spominja na let

grlic.

 

[31]

C’è chi si trascina

una storia di utopia e pacifismo

e si accorge che è divenuta

una questione da poco,

un pensiero sommesso.

 

E in un attimo tutto cambia,

cambia il modo di concepire

la realtà e la libertà

diventa qualcosa di cosí

effimero da non riuscire a

riempirci un bicchier d’acqua.

 

La poesia è cosí com’è

sempre stata: l’anima del mondo;

ma forse qualcuno un giorno

mi spiegherŕ perché bisogna

raschiarla in fondo al barile?

 

Le persone stanno morendo,

eppure continuano a girare,

le vedo dappertutto,

tra poco si mangeranno tra loro,

se ne avranno ancora la forza.

 

A volte a Moniga mi fermo a

parlare con un VECCHIO PESCATORE,

mi sorride, ed ha uno sguardo

sul quale sembra essersi posato

un canto di sirene come un volo

di colombe.

 

[35]

ITALIJA, srce si mi razkosala,

po vseh letih čakanja še vedno lahko

rečem, da te ljubim, ampak mogoče

je zdaj že pozno, ti pa vse bolj

neusmiljeno zanikaš samo sebe.

 

Prežema me tesnoba, ko te gledam, kako

si zakrivaš obraz in se ob tem ne zavedaš,

da si prelepa, mogoče zato, ker

ti tega nihče več ne reče, zato

ti s polnimi pljuči rečem jaz.

 

Ampak ti ne slišiš, toneš

v svojem televizijskem dreku, obdajaš

se kot prazen ovoj,

si na obraz vtiskuješ

dementen smehljaj.

 

Vedi, da si mi s svojo zanikrnostjo,

s to svojo ohlapnostjo uničila živce,

ti si pijana mati, ki se briga samo za to,

da bi vsaj še za kratek čas izgledala lepa,

medtem ko tvoji otroci ubijajo otroke,

ki bodo ubijali druge otroke

 

in tvoj dom je skoraj prazen,

ti pa hodiš sama in nepotešena,

upajoč, da te bo kdo prijel za roko,

kot takrat, ko si bila še mlada in brezskrbna.

 

Italija, moja ljubljena domovina, daj da tvoja roka

ne postane smrtno hladna, ljubimec

bi ti lahko prinesel križ

in če bi ga postavil ob vznožje

tvojega ležišča, bi postala

najlepša utvara v zgodovini sveta.

 

[35]

ITALIA mi hai spezzato il cuore,

dopo anni di attesa posso dire

ancora di amarti, ma forse

ormai è tardi e tu sei sempre

piú spietata nel negarti.

 

Vivo l’angoscia di vederti coprire

il volto, non accorgendoti

che sei bellissima, forse perché

non te lo dice piú nessuno, allora

te lo dico io e a pieni polmoni.

 

Ma tu non senti e affoghi

nella tua merda televisiva e ti aggiri

come un involucro vuoto,

con stampato un sorriso

demente sul volto.

 

Sappi che mi hai rotto i coglioni

con la tua negligenza e il tuo lassismo,

sei una madre alcolizzata preoccupata

solo di essere ancora presentabile,

mentre i tuoi figli uccidono i figli

che uccideranno altri figli

 

e la tua casa è quasi vuota

e tu ti muovi sola e sconsolata

aspettando

che qualcuno ti prenda per mano,

come quando eri giovane e spensierata.

 

Italia, amata patria mia, fai che la tua mano

non sia già fredda di morte, il tuo amante

potrebbe portarti una croce

e basterebbe innalzarla ai piedi

del tuo giaciglio perché tu divenga

il piú bel fantasma della storia del mondo.

 

[47]

KΡΙΣΙΣ (kriza) v stari grščini

pomeni odločitev ali presojo,

razločenost ali ločitev.

 

Kriza in neka banka propade,

upniki pa se nagnetejo

z vilami v rokah, medtem ko

protestni kombiji televizij

parkirajo v trojni vrsti.

Kaj bomo brez denarja?

Kako pluti skozi brodolom

z ameriškim vetrom v jadrih, ki nas

počasi in neizprosno nosi od kopnega,

in to brez reševalnih čolnov?

 

Kar hitro se bomo naučili

trpljenja od otrok

iz begunskega taborišča v Mitrovici,

oni nas bodo naučili,

kako se prebiti do večera

tako da si jedel

samo enkrat v celem dnevu.

 

Taksisti stavkajo,

črpalkarji stavkajo,

svet stavka.

In stavka se bo uprla

celo sami sebi

v tej deželi,

ki je je že od nekdaj groza

sprememb.

 

Predolgo

smo dopuščali,

da nekateri ljudje živijo

na obcestnih počivališčih

zapuščenih predorov

in se grejejo v krogu

okoli sodčka niča.

 

Alfierijevska tragedija

se ovija sama okoli sebe,

med navoje nekega nepoplačanega

dolga, šest obrokov kredita,

štiri najemnine,

kako se bomo izvlekli?

 

Kapitalizem brez prebite pare

je razorožena vojska,

kako bomo torej

vodili množice, navajene

zlorabljanja iz koristoljubja?

Kako jih naučiti tovarištva

pri obdelovanju skupnega vrta?

Kako jih prepričati,

da bi se jih pet vozilo v enem avtu,

da bi se dobili pri tem

ali onem doma in skupaj spili

steklenico vina?

 

Radijske postaje nimajo več učinka,

telo se je zavedelo,

da teka brez glave

v napačno smer

 

in zdaj, ob uri

ponovne združitve

hoče, da bi mu pesniki

skovali novo,

ko bi dolbli v ogenj.

 

[47]

KΡΙΣΙΣ (crisi) in greco antico

significa decisione o giudizio,

distinzione o separazione.

 

Crisi e una banca fallisce

e i creditori coi forconi

si accalcano mentre

furgoni di televisioni

parcheggiano in tripla fila.

Cosa faremo senza soldi?

Come si naviga nel

naufragio con il vento

americano che lento e

inesorabile ci porta alla deriva

senza scialuppe di salvataggio?

 

Presto impareremo

a soffrire dai bambini

del campo nomadi di Mitrovica,

che c’insegneranno

come arrivare a sera

avendo mangiato

almeno una volta.

 

Tassisti in rivolta

benzinai in rivolta,

il mondo in rivolta.

E la rivolta si rivolterà

contro se stessa

in questo paese

che da sempre aborre

i cambiamenti.

 

Per troppo tempo

abbiamo permesso

che delle persone vivessero

nella piazzola di sosta

d’una galleria abbandonata,

scaldandosi in cerchio

intorno al barile del nulla.

 

La tragedia alfieriana

si avvita su se stessa,

tra le spire d’un mancato

pagamento, sei rate di mutuo, quattro d’affitto,

come faremo?

 

Il capitalismo squattrinato

è un esercito disarmato,

come potremo dunque

gestire masse abituate

a prevaricare?

Come insegnargli

la fratellanza d’un orto

condominiale?

Come insegnargli

ad usare un auto in cinque

e ritrovarsi a casa di uno

o dell’altro a dividere

una bottiglia di vino?

 

Le radio non vanno piú,

il corpo si è accorto

di correre senza testa

nella direzione sbagliata

 

e ora, nell’ora

del ricongiungimento

vuole che i poeti

gliene forgino una,

scalpellando il fuoco.

 

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.