Home

Leto se preveša h koncu in počasi lahko naredimo pregled poslovenjenega leposlovja iz italijanščine. /

L’anno sta volgendo alla fine, cosí permettendoci di fare un resoconto sulle traduzioni slovene dall’italiano.

Letošnje leto je bilo z beletrističnimi prevodi iz italijanščine kar bogato. Vasja Bratina je v slovenščino prestavil drugi del z 51 novimi zgodbami slavnega Guareschijevega Don Camilla in Pepponeja (prvi del je izšel lani, oba pa pri Celjski Mohorjevi založbi). Bratina je tudi prevajalec Prostega pada Nikolaja Lilina (pred dvema letoma je, prav tako pri Mladinski knjigi že izšla njegova uspešnica Sibirska vzgoja). Celjska Mohorjeva založba je letos izdala tudi roman Življenje Itala Sveva; prevedel ga je Dean Rajčić. Pri založbi Družina je izšel zgodovinski, v drugo svetovno vojno umeščeni roman Oltar za mater Ferdinanda Camona v prevodu Mateja Leskovarja. Bariccovi ljubitelji se bodo vsekakor razveselili Mr Gwyna, ki ga je za Cankarjevo založbo poslovenil Janko Petrovec, Calvinovi pa druge knjige iz trilogije Naši predniki, in sicer Neobstoječega viteza, za katerega je poskrbela Vera Troha. Nadja Dobnik je prevedla pesniško zbirko Hic et nunc Fabrizia Dall’Aglia, ki je tik pred izidom, v tisku pa sta še prevod Gašperja Maleja Zgodbe o mojih ljudeh Edoarda Nesija, ki je pred tremi leti prejel nagrado strega, in Michelangelovi Stihi, ki so se slovenili v kovačnici mojstra Srečka Fišerja.

Morda se sprašujete, zakaj pri vsakem delu obsedeno omenjamo prevajalca? Zato ker je soavtor, ki je v besedilo marsikdaj vložil skoraj toliko truda kakor pisatelj, vendar pogosto ostane neopažen v njegovi senci. Na Društvu slovenskih književnih prevajalcev smo si pred časom zadali nalogo, da na omembo prevajalca opozarjamo pozabljive pisce člankov, predstavitev in recenzij. Claudio Magris je nekoč v Ljubljani pokazal svojo knjigo v izvirniku: »To sem napisal jaz.« Potem je prijel slovenski prevod in dodal: »To pa sva napisala skupaj s prevajalko.«


Riguardo alle traduzioni letterarie dall’italiano, quest’anno è stato abbastanza ricco. Per merito del traduttore Vasja Bratina possiamo leggere in sloveno la seconda parte, con 51 nuovi racconti, del famoso Don Camillo e Peppone di Guareschi (la prima parte è uscita l’anno scorso e tutti e due presso la casa editrice Celjska Mohorjeva). Bratina è anche il traduttore di Caduta libera di Nicolai Lilin (due anni fa, la piú grossa casa editrice slovena, la Mladinska knjiga, dello stesso autore aveva già pubblicato il best seller Educazione siberiana). La Celjska Mohorjeva ha pubblicato quest’anno anche il romanzo Una vita di Italo Svevo; il traduttore è Dean Rajčić. Presso la casa editrice cattolica Družina, invece, è uscito, nella traduzione di Matej Leskovar, il romanzo Un altare per la madre di Ferdinando Camon, ambientato durante la seconda guerra mondiale. Agli appassionati di Baricco farà senz’altro piacere Mr Gwyn, tradotto per la Cankarjeva založba da Janko Petrovec e a quelli di Calvino, invece, il secondo libro della trilogia I nostri antenati, cioè Il cavaliere inesistente (traduzione di Vera Troha). Nadja Dobnik ha tradotto la raccolta di poesie Hic et nunc di Fabrizio Dall’Aglio, che sta per uscire; sono in stampa anche la traduzione di Gašper Malej di Storia della mia gente di Edoardo Nesi (Premio Strega tre anni fa), e i versi di Michelangelo che usciranno dalla fucina di Srečko Fišer. 

Forse vi starete chiedendo perché, parlando di ogni opera, insistiamo ossessivamente a citare i nomi dei traduttori. Ecco: perché lo consideriamo il coautore che spesso ha investito nel testo quasi lo stesso sforzo dello scrittore anche se molte volte rimane inosservato nell’ombra di quest’ultimo. Tempo fa, noi membri dell’Associazione dei Traduttori Letterari Sloveni ci siamo imposti di ricordare ai giornalisti scorderecci di menzionare – negli articoli, nelle presentazioni e nelle recensioni – anche il traduttore dell’opera in questione. Una volta Claudio Magris, durante una presentazione a Lubiana, mostrò il suo libro in lingua originale, dicendo: «Questo libro l’ho scritto io». Dopodiché prese in mano la traduzione slovena, aggiungendo: «Questo, invece, l’abbiamo scritto io e la traduttrice».   

 

Annunci

One thought on “Prevodi italijanskih knjig 2014 / Le traduzioni di libri italiani nel 2014

  1. Pingback: Nello sguardo dell’altro / V pogledu drugega | La casa di carta - Papirnata hiša

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.